Emsallere Uygunluk İlkesi ve İç-Dış Emsal Kavramları

EMSALLERE UYGUNLUK İLKESİ
EMSALLERE UYGUNLUK İLKESİ
Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji

Emsallere Uygunluk İlkesi ve İç-Dış Emsal Kavramları

İlişkili kişilerle yapılan mal veya hizmet alım ya da satımında uygulanan fiyat veya bedelin aralarında böyle bir ilişkinin bulunmaması durumunda oluşacak fiyat veya bedele uygun olmasını ifade etmektedir.
Emsallere uygun fiyat veya bedel, aralarında ilişkili kişi tanımına uygun herhangi bir ilişki olmayan kişilerin tamamen işlemin gerçekleştiği andaki koşullar altında oluşturduğu piyasa ya da pazar fiyatı olarak da adlandırılan tutardır. Bu fiyat veya bedel, işlem anında hiçbir etki olmaksızın objektif olarak belirlenen en uygun tutar olup, ilişkili kişilerle yapılan işlemlerde uygulanan fiyat veya bedelin bu tutar olması gerekmektedir.
İÇ EMSAL, mükellefin ilişkisiz kişilerle yaptığı işlemlerde kullandığı fiyat ya da bedeli ifade eder.
DIŞ EMSAL, ilişkisiz kişilerin kendi aralarında yaptıkları karşılaştırılabilir nitelikteki işlemlerde kullandığı fiyat ya da bedeli ifade eder.

Kaynak GİB Mevzuat

Saygılarımla
SMMM ŞENAY ÇİÇEK

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji