EKİM SON GUN HATİRLATMALARİ

 

23.10.2019

BEYAN: AYLIK PRİM VE HİZMET BELGESİ (SGK)

24.10.2019

BEYAN: POŞET BEYANNAME (Gelir ve Kurumlar Vergisi mükellefleri için)

Unutmayınız !!

 

Saygılarımla,

S.M.Mali Müşavir

Fidan ASLANTAŞ