ECZANE FATURALARININ VE EKİ BELGELERİN ELEKTRONİK ORTAMDA ALINMASI HAKKINDA DUYURU

DUYURU-ECZANE FATURALARININ VE EKİ BELGELERİN ELEKTRONİK ORTAMDA ALINMASI HAKKINDA
DUYURU-ECZANE FATURALARININ VE EKİ BELGELERİN ELEKTRONİK ORTAMDA ALINMASI HAKKINDA

 

ECZANE FATURALARININ VE EKİ BELGELERİN ELEKTRONİK ORTAMDA ALINMASI HAKKINDA DUYURU

T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü
Birim Adı: Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü / MEDULA ve Bilişim Uygulamaları Dai.Bşk.
DUYURU
ECZANE FATURALARININ VE EKİ BELGELERİN ELEKTRONİK ORTAMDA ALINMASI
HAKKINDA
Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 19/10/2019 tarihli ve 30923 sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanan 509 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile;e-Arşiv Fatura
uygulamasına dahil olmayan mükelleflerce, 1/1/2020 tarihinden itibaren düzenlenecek
faturaların, vergiler dahil toplam tutarının 30 Bin TL’yi (vergi mükelleflerine
düzenlenenler açısından vergiler dahil toplam tutarı 5 Bin TL’yi) aşması halinde, söz
konusu faturaların, “e-Arşiv Fatura” olarak Başkanlıkça sunulan e-Belge düzenleme
portali üzerinden düzenlenmesi zorunlu hale getirilmiştir.
Fatura ve faturaya dayanak oluşturan belgelerin elektronik ortamda gönderilmesine
ilişkin olarak 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumuna İlişkin Bazı Düzenlemeler Hakkında
Kanunda “… Kurum, uygun gördüğü sağlık hizmeti sunan gerçek veya tüzel kişiler ile
kamu idarelerine ait döner sermayeli işletmelerden verdikleri hizmete ilişkin fatura ve
benzeri belgeleri 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun Mükerrer 242 nci
maddesine uygun olarak elektronik ortamda düzenlemelerini ve bunların dayanağı
belgelerle birlikte elektronik ortamda göndermelerini isteyebilir. …” düzenlemesi yer
almaktadır. Kurumumuz elektronik fatura alıcısı olarak sisteme tanımlanmış olup,
uygulanması gereken usul ve esaslar Kurum internet sitesinde
“http://www.sgk.gov.tr/wps/portal/sgk/tr/kurumsal/e-fatura” adresinde duyurulmuştur.
Kamu hizmetlerinde etkinliğin artırılması, bürokrasinin azaltılması ve kırtasiyeciliğin
önüne geçilmesi bakış açısıyla, fatura eki belgelerin de elektronik ortamda alınması
amacına yönelik olarak çalışmalar sürmektedir.Elektronik imzalı reçete ve rapor
düzenlenmesine ilişkin düzenlemeler sonucunda Kurumumuza aylık fatura edilen
reçetelerin %90’dan fazlası elektronik ortamda düzenlenir hale gelmiştir. Faturaya
dayanak oluşturan ancak elektronik ortamda düzenlenmeyen reçete ve benzer
belgelerin de Kuruma elektronik ortamda iletilebilmesi amacıyla;belgelerin tarayıcı,
fotoğraf makinesi, cep telefonu gibi görüntüleyici aygıtlar kullanılarak elektronik ortama
aktarılması, aktarılan belgelerin elektronik ortamda Kuruma gönderilmesi ve Kurumca
kontrollerinin sistem üzerinden yapılmasına yönelik MEDULA sisteminde düzenlemeler başarılı pilot çalışmalarını takiben 01/07/2019 tarihinde uygulamaya
açılmıştır.Elektronik ortamda düzenlenmeyen belgelerin elektronik ortama aktarılarak
Kurumumuza gönderilmesi yöntemi hâlihazırda Kurumumuzla sözleşmeli hastanelerin
faturalarında zorunlu olup, sözleşmeli eczaneler tarafından da kullanılması 01/03/2020
tarihinden itibaren zorunlu hale getirilecektir.
Kurumumuzla sözleşmeli eczanelerce fatura ve faturaya dayanak olan belgelerin
elektronik ortamda düzenlenmesi ve elektronik ortama aktarılarak Kuruma
gönderilmesine ilişkin olarak yapılan düzenlemelere ilişkin varsa altyapı eksikliklerinin
giderilmesi, iş süreçlerinin gözden geçirilmesi ve gerekli hallerde ilgili kamu kurumları
tarafından yapılan bildirimlerin yakından takip edilmesi gerekmektedir.
Tüm ilgililere duyurulur.
Kaynak : DUYURU-ECZANE FATURALARININ VE EKİ BELGELERİN ELEKTRONİK ORTAMDA ALINMASI HAKKINDA
İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ-DUYURU-ECZANE FATURALARININ VE EKİ BELGELERİN ELEKTRONİK ORTAMDA ALINMASI HAKKINDA
Paylaş
Önceki İçerikTEVSİKİ ZARURİ OLMAYAN GİDERLER
Sonraki İçerikIstege Baglı Sıgortalılık ıle Hızmet Ihya Taleplerı e-Devlet Uzerınden Yapılabılecek
Mali Müşavir Nihal Bilada ,aslen Nevşehir’li olup 1993 yılı İstanbul doğumludur.Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi’nden 3,64 diploma notu ile “Yüksek Onur Öğrencisi” olarak 2014 yılında lisans seviyesinde mezun olmuştur. 2015 yılında Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik staja giriş sınavında göstermiş olduğu başarı ile mesleğe ilk adımını atmıştır. 2017 yılında T.C.Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan sınavda başarı göstererek az tehlikeli işyerlerinde “İş sağlığı Ve Güvenliği Hizmetlerini Yürütümüne ilişkin İşveren Veya Işveren Vekili Eğitimi”ni tamamlayarak yetki belgesini almaya hak kazanmıştır. 2018 yılında Marmara Üniversitesi tarafından düzenlenen “Hukuki Ve Mali Yönleriyle Konkordato Eğitimi Programı’nı”tamamlayarak şirketlerin ekonomik olarak inişe geçtiği dönemlerde sürecin yönetilmesiyle ilgili mevzuat ve uygulama bilgilerine sahip olduğuna dair sertifikasını almaya hak kazanmıştır. Hedefi , mali müşavirlik ofisi faaliyetinde bulunmak olduğundan dolayı sadece muhasebe & danışmanlık ofislerinde çalışarak deneyim kazanmış ve üstün gayretiyle stajını tamamlamıştır. 2018 yılında girmiş olduğu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik yeterlilik sınavında göstermiş olduğu başarı ile “Serbest Muhasebeci Mali Müşavir”unvanı ve “En Genç Mali Müşavir”ödülünü almaya hak kazanmıştır. 2018 yılından itibaren aktif olarak Ataşehir,İstanbul’da Mali Müşavirlik faaliyetini sürdürmektedir.Yine 2018 yılından itibaren Türkiye’nin en büyük muhasebe grubu olan , Muhasebe Bilenler Topluluğu’nun platformlarında moderatör olarak görevlerini sürdürmekte ve www.muhasebebilenler.com sitesinde editörlük ve yazarlık yapmakta olup güncel mevzuat,uygulamalar ve ticari konularla ilgili makaleleri yayınlanmaktadır. 2019 Yılında Kamu Gözetim Kurumu’nun düzenlediği Bağımsız Denetçilik sınavında göstermiş olduğu başarı ile Bağımsız Denetçi Stajyeri olmaya hak kazanmıştır. 2020 yılında da Bağımsız Denetim şirketi kadrosuna sözleşmeli Denetçi Yardımcısı pozisyonunda dahil olmuştur. KDV iadesi konusunda uzmanlaşmak adına çalışmalarını sürdürmekte ve Kdv İadesi eğitimlerinde eğitmen olarak yer almaktadır.Yeni çıkan muhasebe uygulamaları,teknolojik gelişmeler ve mevzuatla ilgili olarak ilgili kamu kurumları yetkilileri ile direkt iletişimde olup sürecin yönetilmesi adına düzenlenen toplantılarda yer almakta ve bu bilgileri meslektaşları,çalışanları ve müşterilerine aktarmaktadır.Mesleki konular ve uygulamalar ile ilgili online eğitimler düzenlemektedir. Hayat felsefesini anlatan söz ”Başarının bedelini bir dönem için ödemeyenler,Başarısızlığın bedelini bir ömür öderler.(Mümin Sekman)” E-Posta➡️nihal@biladamusavirlik.com **Facebook Profil➡️ Bilada Mali Müşavirlik ** Facebook Sayfa➡️Bilada Mali Müşavirlik ** İnstagram➡️@biladamalimusavirlik ** Twitter➡️@bledanihal ** Linkedin➡️Nihal Bilada **