Cari ay prim ödemelerinin yapılandırma taksitlerine sayılması

T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü

Sayı : 51592363-010.07.01-E.12737458 04/09/2019
Konu : Cari ay prim ödemelerinin
yapılandırma taksitlerine sayılması
GENEL YAZI
Bilindiği üzere, 18/05/2018 tarihinde yürürlüğe giren 7143 sayılı Vergi Ve Diğer
Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına
İlişkin Kanun Kanun uyarınca Kurum alacaklarının yeniden yapılandırılması hükme
bağlanmıştır.
Anılan Kanunun “Ortak Hükümler” başlıklı 9 uncu maddesinin altıncı fıkrasında;
” Bu Kanuna göre ödenmesi gereken taksitlerin ilk ikisinin süresinde ve tam
ödenmesi koşuluyla, kalan taksitlerden; bir takvim yılında iki veya daha az taksitin, süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi hâlinde, ödenmeyen veya eksik ödenen taksit tutarlarının son taksiti (peşin ödeme seçeneğinin tercih edilmesi hâlinde ilk taksiti) izleyen ayın sonuna kadar, gecikilen her ay ve kesri için 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesine göre belirlenen gecikme zammı oranında hesaplanacak geç ödeme zammı ile birlikte ödenmesi şartıyla bu Kanun hükümlerinden yararlanılır. İlk iki taksitin süresinde tam ödenmemesi ya da süresinde ödenmeyen veya eksik ödenen diğer taksitlerin belirtilen şekilde de ödenmemesi veya bir takvim yılında ikiden fazla taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi hâlinde matrah ve vergi artırımına ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla bu Kanun hükümlerinden yararlanma hakkı kaybedilir. Bu hüküm her bir madde ve alacaklı idareler açısından taksitlendirilen alacaklar için ayrı ayrı uygulanır.” Hükmüne yer verilmiştir.
Genel Müdürlüğümüze ulaşan bilgilerden, Kuruma olan borçlarını 7143 sayılı kanun
kapsamında yapılandıran işverenlerimizin değişik nedenlerden dolayı yapılandırma
taksitlerini aksattığı veya yapılandırmalarının bozulduğu anlaşılmıştır. Bu işverenlerimizin
yapılandırmalarının devamı için talep etmeleri halinde aynı veya farklı ünitelerde işlem
gören işyerleri için ödemiş oldukları 2018 Nisan ayı ve sonrası cari ay prim ödemelerinin,
dönem veya taksit sayısı gözetilmeksizin ödenmeyen veya eksik ödenen yapılandırma
taksitlerine mahsup edilerek, işlem yapılması Başkanlık Makamının 3/9/2019 tarihli ve
12606304 sayılı OLUR”u ile uygun görülmüştür.
Buna göre, aktarılacak cari ay primleri nedeniyle,
1- Cari ay primlerinden dolayı yapılandırmanın bozma koşuluna girmesi durumunda
işverenlerce zor durum belgesi verilmesi,
2- Cari ay primlerinin yapılandırma taksitlerine aktarılması halinde; bu aylarda
yararlanılan teşvikler ile cari ay primlerinin aktarma yapıldığı yılda yeni tescil edilmiş
işyerleri için asgari ücret desteklerinin de iptal edileceğinin işverenlere bildirilmesi,
gerekmektedir
7143 sayılı Kanunun uygulamasını açıklayan 2018/19 sayılı Genelgenin “b.2)
süresinde ödenmiş cari ay primlerinin aksatılmış yapılandırma taksitlerine mahsubu” başlıklı bölümü yerine bu genel yazıya göre işlem yapılması hususunda,
Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.
Savaş ALIÇ
Genel Müdür V.

 

Yapılandırma Genel Yazısını İndirmek İçin Tıklayınız !

Paylaş
Önceki İçerik05.09.2019 Tarihli İş İlanları
Sonraki İçerikVeri Sorumluları Sicili Verbis Sicile Kayıt Tarihinde Uzama
Mali Müşavir Nihal Bilada ,aslen Nevşehir’li olup 1993 yılı İstanbul doğumludur.Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi’nden 3,64 diploma notu ile “Yüksek Onur Öğrencisi” olarak 2014 yılında lisans seviyesinde mezun olmuştur. 2015 yılında Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik staja giriş sınavında göstermiş olduğu başarı ile mesleğe ilk adımını atmıştır. 2017 yılında T.C.Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan sınavda başarı göstererek az tehlikeli işyerlerinde “İş sağlığı Ve Güvenliği Hizmetlerini Yürütümüne ilişkin İşveren Veya Işveren Vekili Eğitimi”ni tamamlayarak yetki belgesini almaya hak kazanmıştır. 2018 yılında Marmara Üniversitesi tarafından düzenlenen “Hukuki Ve Mali Yönleriyle Konkordato Eğitimi Programı’nı”tamamlayarak şirketlerin ekonomik olarak inişe geçtiği dönemlerde sürecin yönetilmesiyle ilgili mevzuat ve uygulama bilgilerine sahip olduğuna dair sertifikasını almaya hak kazanmıştır. Hedefi , mali müşavirlik ofisi faaliyetinde bulunmak olduğundan dolayı sadece muhasebe & danışmanlık ofislerinde çalışarak deneyim kazanmış ve üstün gayretiyle stajını tamamlamıştır. 2018 yılında girmiş olduğu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik yeterlilik sınavında göstermiş olduğu başarı ile “Serbest Muhasebeci Mali Müşavir”unvanı ve “En Genç Mali Müşavir”ödülünü almaya hak kazanmıştır. 2018 yılından itibaren aktif olarak Ataşehir,İstanbul’da Mali Müşavirlik faaliyetini sürdürmektedir.Yine 2018 yılından itibaren Türkiye’nin en büyük muhasebe grubu olan , Muhasebe Bilenler Topluluğu’nun platformlarında moderatör olarak görevlerini sürdürmekte ve www.muhasebebilenler.com sitesinde editörlük ve yazarlık yapmakta olup güncel mevzuat,uygulamalar ve ticari konularla ilgili makaleleri yayınlanmaktadır. 2019 Yılında Kamu Gözetim Kurumu’nun düzenlediği Bağımsız Denetçilik sınavında göstermiş olduğu başarı ile Bağımsız Denetçi Stajyeri olmaya hak kazanmıştır. 2020 yılında da Bağımsız Denetim şirketi kadrosuna sözleşmeli Denetçi Yardımcısı pozisyonunda dahil olmuştur. KDV iadesi konusunda uzmanlaşmak adına çalışmalarını sürdürmekte ve Kdv İadesi eğitimlerinde eğitmen olarak yer almaktadır.Yeni çıkan muhasebe uygulamaları,teknolojik gelişmeler ve mevzuatla ilgili olarak ilgili kamu kurumları yetkilileri ile direkt iletişimde olup sürecin yönetilmesi adına düzenlenen toplantılarda yer almakta ve bu bilgileri meslektaşları,çalışanları ve müşterilerine aktarmaktadır.Mesleki konular ve uygulamalar ile ilgili online eğitimler düzenlemektedir. Hayat felsefesini anlatan söz ”Başarının bedelini bir dönem için ödemeyenler,Başarısızlığın bedelini bir ömür öderler.(Mümin Sekman)” E-Posta➡️nihal@biladamusavirlik.com **Facebook Profil➡️ Bilada Mali Müşavirlik ** Facebook Sayfa➡️Bilada Mali Müşavirlik ** İnstagram➡️@biladamalimusavirlik ** Twitter➡️@bledanihal ** Linkedin➡️Nihal Bilada **