6331 Sayılı Kanuna Göre İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Vermemenin Cezası Nedir

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNUNA GÖRE İŞÇİYE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİLİĞİ EĞİTİM VERMEMENİN CEZASI HAKKINDA:

Değerli Takipçiler. Grubumuzda da gelen sorular üzerine genel bir Açıklama yapmayı uygun buldum.

İlgili Konunun Ceza Maddesi 26/1-a – 4/1-a dır.
Madde ve detaylar ise Şöyledir : Ondan fazla çalışan sayısı olan ve tehlikeli veya çok tehlikeli sınıfta yer alan iş yerleri için : İşverenin mesleki isleri önleme, çalışanlara eğitim ve bilgi verilmesi dahil her türlü tedbiri alma, organizasyon yapma, gerekli araç ve gereçleri sağlama, sağlık ve güvenlik tedbirlerini değişen şartlara uygun hale getirme ve mevcut yerine getirilmeyen her durum iyileştirme yükümlülüklerini bir yükümlülük için yerine getirilmemesi durumunda uygulanacak 2019 yılı idari para cezaları Tehlike derecesine göre aşağıdaki gibidir.

Az tehlikeli   : 3.825,00TL

Tehlikeli        : 4.781,00 TL

Çok Tehlikeli : 5.737,00 TL

Mali Müşavir
Ayşe KÜTÜK

 

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji