2022 YILI DİĞER ÜCRETLİLERDE BRÜTTEN NETE MAAŞ HESABI

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji

DİĞER ÜCRETLİLERDE BRÜTTEN NETE MAAŞ HESABI 2022

Brüt Ücret = 10.000 TL varsayarsak;

SGK Kesintileri: İşçi Sigorta Primi = % 14 (10.000 x %14 =1.400)
İşçi İşsizlik Sigortası = %1 (10.000 x %1 =100)
Buradan elde edilen kesinti toplamı: 1.500 TL
Vergi Matrahı : 10.000 – 1.500 =8.500 TL
Gelir Vergisi % 15 = 8.500 x %15 =1.275 TL
Asgari Ücret GV: 4.253,50 X %15 = 638,01 TL
ÖDN G.V. = 636,99 (KESİNTİ) (1.275 – 638,01)
Damga Vergisi Matrahı: 10.000 TL
Damga Vergisi istisna : 5.004
Damga Vergisi : 10.000 – 5.004 = 4.996 %0,759 =37,92 TL (KESİNTİ)
KESİNTİLER TOPLAMI: 1.500+636,99+37,92 = 2.174,91 TL

NET ÜCRET : BRÜT ÜCRET – KESİNTİLER TOPLAMI = 7.825,09 TL (10.000-2.174,91)

S.M.M.M ESNA AYGÜN

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji