2019 YİLİ VERGİ LEVHALARI ONAYLAMA TARİHİ

VERGİ LEVHASİ 2019
VERGİ LEVHASİ 2019

2019 YILI VERGİ LEVHALARINI 01.06.2020 TARİHİNE KADAR ONAYLAMAYI UNUTMAYINIZ !!

 

6111 sayılı Kanun’un 82 nci maddesiyle, VUK’un 5 inci maddesinde yer alan “levhayı merkezlerine, şubelerine, satış mağazalarına iş sahipleri ile mükellefler tarafından kolayca okunup görünecek şekilde asmak zorundadırlar.” ibaresi “levhayı almak zorundadırlar.” şeklinde değiştirilmiş ve bu değişiklikle vergi levhasının asılma zorunluluğu kaldırılmıştır.

Ancak levhanın sistemden oluşturulması ve gerektiğinde ibraz edilebilmesi için bulundurulması zorunludur.

Bu zorunluluğu yerine getirmeyenlere her tespitte 213 Sayılı VUK 353/4.Maddeye göre  özel usulsüzlük cezası kesilecektir.

 

Vergi Levhası oluşturma İşlemleri:

1- http://www.gib.gov.tr/ adresine giriş yapmak

2-İnternet Vergi Dairesine giriş yapmak/Kullanıcı bilgilerini girmek

3- Genel sorgulama ve hesaplama işlemleri

4-E-Vergi Levhası sekmesine tıklama

5- Vergi Levhası bilgileri sekmesi

6- vergi no/T.C. no girerek TAMAM a tıklama

7- Vergi Levhası oluştur.

 

https://www.gib.gov.tr/yardim-ve-kaynaklar/vergi-takvimi

01/05/202001/06/20202019 Yılına Ait Kurumlar Vergisi Mükelleflerinin Vergi Levhasını İnternet Vergi Dairesinden Almaya Başlaması    (1 Mayıs-1 Haziran 2020)

 

01/05/202001/06/20202019 Yılına Ait Vergi Levhasının İnternet Vergi Dairesinden Alınmasının Son Günü

 

 

Saygılarımla,

 

S.M.Mali Müşavir

Fidan ASLANTAŞ