Maliyet, Gelir ve Gider Hesaplarının İşleyişi

Maliyet, Gelir ve Gider Hesaplarının İşleyişi
Maliyet, Gelir ve Gider Hesaplarının İşleyişi

Maliyet, Gelir ve Gider Hesaplarının İşleyişi

  • İki tip var: 1: Maliyet, gelir gider, 2: hasılat, gelir, kar
  • Maliyet, gider ve zarar hesaplarından dönem içi ilk hareket her zaman borç tarafına kaydedilir.
  • Maliyet, gider ve zarar hesaplarından dönem içi artışlar da her zaman borç tarafına kaydedilir.
  • Maliyet, gider ve zarar hesaplarında sadece hatalı kayıtların düzeltilmesi alacak tarafına kaydedilir.
  • Maliyet, gider ve zarar hesapları dönem sonunda uygun kurallarla gelir tablosu hesaplarına yansıtılarak kapatılır. Sonra gelir tablosundaki maliyet, gider ve zarar hesapları kuralına uygun şekilde bilançoda dönem karı veya zararı hesabını oluşturmak üzere ilgili hesaba devredilerek kapatılır.
  • Hasılat, gelir, kar hesapları ile ilgili dönem içinde ilk hareket her zaman alacak tarafına kaydedilir.
  • Hasılat, gelir ve kar hesapları ile ilgili dönem içinde meydana gelen artışlar her zaman alacak tarafına kaydedilir.
  • Hasılat, gelir ve kar hesaplarında sadece hatalı kayıt düzeltilirken borç tarafına kayıt yapılır.
  • Yine gelir tablosundaki hasılat, gelir ve kar hesapları kuralına uygun şekilde dönem karı veya zararını oluşturmak üzere ilgili hesaba devredilerek kapatılır.
  • İşletmede mali bir olay gerçekleştiği anda bu olayın faydası maliyetinden büyükse aradaki fark karolarak tanımlanır ve işletmenin varlıklarında artış meydana gelir. Tersi durumda zarar meydana gelir ve varlıklarda azalma olur.

MALİ MÜŞAVİR FATMA ACAR KASIM