YEVMIYE DEFTERI KAPANIŞ TASDIKI NE ZAMAN YAPILIR VE CEZAI MÜEYYIDESİ NEDIR ?

yevmiye kapanis

YEVMİYE DEFTERİ KAPANIŞ TASDİKİ NE ZAMAN YAPILIR VE CEZAİ MÜEYYİDESİ VAR MIDIR ?

 

Defterlerin açılış onayı hem 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nda hem de 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda (TTK) düzenlenmiştir. Ancak, defterlerin kapanış onayına sadece Türk Ticaret Kanunu’nda yer verilmiştir.

 

  • Yevmiye nedir?

Yevmiye, işlemlerin ilgi belgelerinin tarih sırası ile kaydedildiği deftere yevmiye (günlük) defter denir. Yapılan her kayıt mutlaka belgeye dayanmalıdır.

  • Defterleri saklama süresi nedir?

TTK’ na göre ait olduğu yıldan başlayarak 10 yıl, VUK’ na göre izleyen yıldan başlayarak 5 yıl süre ile saklanmalıdır.

  • Kapanış onayını hangi merci yapar?

Noterler aracılığıyla yapılır.

  • Kapanış onayı hangi defterler için yapılır?

Yevmiye defteri ve Anonim Şirketlerde Yönetim Kurulu Karar Defteri için yapılır.

Yönetim Kurulu Karar Defteri Anonim Şirketler için özgü olup, Limited Şirketler de bunun karşılığı Müdürler Kurulu Karar Defteri dir. TTK’ da bu defter için herhangi bir düzenleme bulunmamaktadır.

  • Kapanış onayı yapılacak defterlerin süresi ne zaman dır?

Yevmiye defterinin kapanış onayı, izleyen faaliyet döneminin altıncı (haziran) ayının sonuna kadar (30 HAZİRAN 2018) , Yönetim kurulu karar defterinin kapanış onayı ise izleyen faaliyet döneminin birinci (ocak) ayının sonuna kadar (31 OCAK 2018) notere yaptırılır.

  • Elektronik ortamda defter tutan mükelleflerde kapanış onayı yapmak zorunda mıdır?

Yapma zorunluluğu bulunmamaktadır.

  • Kapanış onayı yapılmamış defterler ticari davalarda delil olarak kabul edilir mi?

Ticarî davalarda delil olarak kabul edilmez.

  • Kapanış onayı yapılmayan defterlerin cezai müeyyidesi nedir?

2018 yılı için 6 bin 190 TL idari para cezası bulunmaktadır.

 

Saygılarımla,

S.M.Mali Müşavir

Fidan ASLANTAŞ