SÜREKLİ MESLEKİ EGİTİMLER AKREDİTASYON UYGULAMASİYLA BASLİYOR

 

SÜREKLİ MESLEKİ EĞİTİMLER AKREDİTASYON UYGULAMASIYLA BAŞLIYOR

 

3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu’nun 44’üncü maddesine göre zorunlu mesleki geliştirme eğitimleri TÜRMOB Sürekli Mesleki Geliştirme Eğitimi Merkezi (SÜRGEM) gözetim ve denetiminde gerçekleştirilecektir. SÜRGEM’in resmi internet sitesi www.surgem.org.tr olup, kullanıma açılmıştır.

 

3568 sayılı Kanunun 44’üncü maddesine dayanılarak hazırlanan, TÜRMOB Genel Kurul’u tarafından kabul edilen ve T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından onaylanan 23/06/2018 tarih ve 30457 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş olan “TÜRMOB Sürekli Mesleki Geliştirme Eğitimi Yönetmeliği” (Yönetmelik) hükümlerine göre Sürekli Mesleki Eğitimler başlıyor.

 

 “TÜRMOB Sürekli Mesleki Geliştirme Eğitimi Yönetmeliği” için tıklayınız…>>>

 

Bu kapsamda “SÜRGEM Sürekli Mesleki Geliştirme Eğitimlerine İlişkin Usul ve Esasları Hakkında Yönerge” TÜRMOB Yönetim Kurulunca onaylanmış ve TÜRMOB internet sitesinde yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

 

 “SÜRGEM Sürekli Mesleki Geliştirme Eğitimlerine İlişkin Usul ve Esasları

 Hakkında Yönerge” için tıklayınız…>>>

 

 

İlk aşamada Yönetmelik hükümleri kapsamında akreditasyon onayına tabi “Diğer Eğitim Faaliyetleri” uygulamaya geçmekte olup, SÜRGEM tarafından belirlenmiş “Akreditasyon Esasları” TÜRMOB Yönetim Kurulunca da onaylanmıştır.

 

 

Yönetmelikte zorunlu sürekli mesleki eğitim; “uzaktan”, “yüz yüze” ve “sürekli mesleki geliştirme eğitimleri kapsamında değerlendirilecek diğer eğitim faaliyetleri” olmak üzere üç tür şeklinde düzenlenmiştir.

 

  1. Uzaktan Eğitim: Meslek mensubu; SÜRGEM tarafından planlanarak programlanmış, “Sürekli Mesleki Geliştirme Eğitim Programı”nın uzaktan eğitim yöntemi ile yürütülen kısmına; her yıl için en az 10 saat eğitim alacak şekilde katılır. Uzaktan eğitim faaliyeti TÜRMOB Temel Eğitim ve Staj Merkezi (TESMER) tarafından gerçekleştirilir.

 

  1. Yüz Yüze Eğitim: Meslek mensubu; SÜRGEM tarafından planlanarak programlanmış, “Sürekli Mesleki Geliştirme Eğitim Programı”nın yüz yüze eğitim yöntemi ile Odalarda (TESMER Şubelerinde) yürütülen kısmına; her yıl için en az 10 saat eğitim alacak şekilde katılır.

 

  1. Sürekli Mesleki Geliştirme Eğitimleri Kapsamında Değerlendirilecek Diğer Faaliyetler: Meslek mensubu; diğer mesleki eğitim faaliyetlerine her yıl en az 10 saat katılır.

 

Her meslek mensubunun, asgari 10 saati uzaktan, 10 saati yüz yüze ve 10 saati diğer eğitim faaliyetlerinden olmak üzere yılda en az 30 saatlik ve her üç yılda en az 120 saatlik sürekli mesleki geliştirme eğitim programına katılması Yönetmelik uyarınca zorunludur.

 

SÜRGEM Yönetim Kurulu tarafından ilk adım olarak Diğer Eğitim Faaliyetleri ile uygulamaya başlanılmasına karar verilmiştir.

 

TESMER tarafından gerçekleştirilecek uzaktan eğitim ve Odalarımız tarafından yürütülecek yüz yüze eğitim faaliyetlerine ilişkin esaslar ile ilgili çalışmalar devam etmekte olup, ayrıca duyurusu yapılacaktır.

 

 

Diğer eğitim faaliyetleri; aşağıda yer verilen akreditasyon esaslarına göre TÜRMOB Kurul ve Komiteleri, Odalarımız, Üniversiteler, Kamu Kurum ve Kuruluşları, Sivil Toplum Kuruluş ile Eğitim Kurumları tarafından SÜRGEM’den akredite alınarak düzenlenebilen konferans, panel, seminer, kongre, sempozyum, çalıştay, kurs, sertifika programı, mesleki teknik komite, komisyon ve toplantılar vb meslek mensuplarının yılda en az 10 saat katılımı zorunlu akreditasyon ve onaya tabi eğitim faaliyetleridir.

 

Akredite edilecek kurumlar tarafından düzenlenebilecek diğer eğitim faaliyetleri; muhasebe, vergi, denetim, etik kurallar, finans, kurumsal yönetim, sosyal güvenlik mevzuatı ve uygulamaları, meslek hukuku, teknolojideki gelişmeler ve muhasebe mesleği vb mesleki konulardan oluşur.

 

Meslek mensuplarımız diğer eğitim faaliyetleri kapsamında ne yapacaklar?

 

Meslek mensuplarımızın Akreditasyon Esaslarına göre, eğitim faaliyetlerinden, akademik çalışmalardan, etkinliklerden elde edecekleri saatleri, aşağıda linki yer alan e-Birlik SÜRGEM Modülüne elektronik olarak beyan etmeleri yeterli bulunmaktadır. Ancak SÜRGEM tarafından talep edilmesi halinde ispatlayıcı bilgi ve belgelerin sunulması gerekir. e-Birlik SÜRGEM Modülüne, www.turmob.org.tr ve www.surgem.org.tr resmi internet sitelerinden ulaşmak mümkündür.

 

Sürekli eğitim faaliyetlerinin takibinde TÜRMOBKart kullanılacak olup, kartını henüz temin etmemiş üyelerimizin ivedilikle başvuruda bulunmaları önemle duyurulur.

 

 “e-Birlik SÜRGEM Modülüne giriş için tıklayınız…>>>

 

 

Akredite olmak isteyen kurum ve kuruluşlar ne yapacaklar?

 

Akreditasyona tabi Diğer Eğitim Faaliyetleri için başvurular aşağıda yer alan Akreditasyon Esasları kapsamında SÜRGEM tarafından alınmaya başlanılmıştır. Akredite olmak isteyen kurum ve kuruluşlar (Üniversiteler, Kamu Kurum ve Kuruluşları, Sivil Toplum Kuruluşları ile Eğitim Kurumları) Akreditasyon Esaslarında belirtilen bilgi ve belgelerle SÜRGEM’e yazılı olarak akreditasyon onayı almak üzere başvurabilirler.

 

Odalarımız diğer eğitim faaliyetleri kapsamındaki etkinlikleri ile ilgili ne yapacaklar?

 

TÜRMOB çatısı altındaki YMM ve SMMM Odalarımız; Akreditasyon Esaslarının Akreditasyon Başvurusu (C/1) hükümlerine tabi olmaksızın ve SÜRGEM’e başvuruda bulunmadan doğal akredite edilmiş kurum olarak kabul edilmişler olup, akreditasyon başvurusunda bulunmalarına gerek bulunmamaktadır. Odalarımızın etkinliklerini etkinlik tarihinden en geç 15 gün önce SÜRGEM’e bildirmeleri etkinlikten saat kazanılması için yeterli görülmektedir.

 

 “SÜRGEM Akreditasyon Esasları” için tıklayınız…>>>

 

ilgili link için tıklayınız: SÜREKLİ MESLEKİ EĞİTİMLER AKREDİTASYON UYGULAMASIYLA BAŞLIYOR

 

ilgili TÜRMOB linki : https://www.turmob.org.tr/haberler/1b80a318-0a94-4aa2-b645-d9db93af1f3f/mesleki-kamuoyuna-duyuru–surekli-mesleki-egitimler-akreditasyon-uygulamasiyla-basliyor-

Paylaş
Önceki İçerikMuhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinin Verilme Suresi Uzatildi (Kirsehir, Amasya, Cankiri ve Bartin İlleri icin)
Sonraki İçerik29.01.2020 Tarihli İş İlanları
1986 yılında Ankara da doğmuş olup 2003 yılı Ankara Ticaret Lisesi Muhasebe Bölümü, 2009 yılı Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İşletme Bölümü ve 2011 yılı Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Bölümü mezunudur. 2009 yılında mesleğe ilk adımını atmıştır. 2013 yılında Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik staja giriş sınavını başarıyla kazanmış. 2007 yılında Serkan ATASOY’ un kurmuş olduğu ve Türkiye’nin en büyük muhasebe grubu olan , Muhasebe Bilenler Topluluğu’nun platformlarında moderatör olarak görevlerini sürdürmekte ve www.muhasebebilenler.com sitesinde editörlük ve yazarlık yapmakta olup mesleğe katkı sağlamaktadır. 2017 yılında Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Ruhsatını almaya hak kazanmıştır. 2019 yılında Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası’nda Mesleki Denetim Komisyonunda görev almıştır. Kamu Gözetim Kurumu' nun düzenlemiş olduğu Bağımsız Denetçilik sınavlarına girmeye devam etmektedir. 2022 yılında Altınbaş Üniversitesi ve Gebze Teknik Üniversitesinden almış olduğu eğitim sertifikaları ile kendisini geliştirmeye devam etmektedir. İnstagram➡️@aslantasmalimusavirlik