Professional English Mesleki ingilizce Maliyet

english time cost
english time cost

Professional English –  Mesleki Ingilizce ( Maliyet )

Cost                          : Maliyet
Cost formula              : Maliyet hesaplama tekniği
Cost method              : Maliyet yöntemi ( yatırımlarla ilgili) (UMS 27)
Cost method              : Maliyet yöntemi ( stoklarla ilgili) (UMS 2)
Cost model                : Maliyet modeli ( bilançodaki maddi duran varlıkların gösterimi)                                         (UMS 16)
Cost of an acquisition : Elde etme maliyeti (ödenen bedel veya değiştirilen varlığın gerçeğe                                   uygun değeri)
Cost of an investment: Yatırım maliyeti
Cost of conversion     : Dönüştürme maliyeti
Cost of inventories     : Stokların maliyeti