ELEKTRİKLİ BİNEK OTOMOBİLLERDE GİDER KISITLAMASI

ELEKTRİKLİ BİNEK OTOMOBİLLERDE GİDER KISITLAMASI
ELEKTRİKLİ BİNEK OTOMOBİLLERDE GİDER KISITLAMASI
Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji

ELEKTRİKLİ BİNEK OTOMOBİLLERDE GİDER KISITLAMASI

Faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otomobillerin kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olanların bu amaçla kullandıkları hariç olmak üzere; Elektrikli binek otomobile ait elektrik tüketim bedeli de gider kısıtlaması kapsamında olup, elektrik tüketim bedelinin %70’i gider yazılabilecek, kalan %30’u ise K.K.E.G olarak dikkate alınacaktır.

Dayanak: Bursa VDB.’nın 06.02.2024 tarihli ve 32915 sayılı özelgesi

Mali MÜŞAVİR Filiz OĞUZ

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji