İşçi Özlük Dosyası Tamam Olsun, Kafalar Rahat Olsun!

İşçi Özlük Evraklarında Bulunmak Gerekenler
İşçi Özlük Evraklarında Bulunmak Gerekenler

Personel Özlük Dosyasında Olması Gerekenler!

Ülkemizde İşçi Özlük Dosyalarının yıllar itibariyle daha da önem kazandığını görmekteyiz. Bu dosyaların hazır olması hem sizi hem de işçiyi ileride olası sorunlara karşı koruyacağı gibi Çalışma Bakanlığı incelemesi ve umarız olmaz ama iş kazalarından sonra Özlük Dosyalarının Değerlendirilmesi Sürecinde Ciddi Faydalar Sağlamaktadır.
Denetim ve Ceza Bölümü bir yana dursun Kurumsallaşma yolunda olan her firmanın bunları alarak dosyalaması hem birlikte çalışacağınız çalışma arkadaşının kim olduğunu görmek hem de geçmişini analiz etmek açısından da işverene faydalar sağlamaktadır.

PEKİ İŞÇİ ÖZLÜK DOSYASINDA NELER OLMALI!

Her Personelin Olmazsa Olmazları

(MBT) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

(MBT) Adli sicil kaydı (İnternetten alınanlarda bazı kayıtlar çıkmıyor Bilginiz ola 🙂 )

(MBT) İkametgâh Belgesi

(MBT) Diploma fotokopisi

(MBT) Sağlık raporu

(MBT) Nüfus kayıt örneği

(MBT) Kan grubunu gösterir kart / Belge

(MBT) 2 resim

(MBT) Askerlik durumunu gösteren belge

(MBT) İş Sözleşmesi / Hizmet Sözleşmesi

(MBT) İşe giriş yapıldıktan sonra dosyaya eklenecek İşe Giriş Bildirgesi

(MBT) Aile Durum Bildirimi Formu

Özellikli Durumlarda Bulunması Gerekenler

(MBT) 18 yaşından Küçük çalışanlardan ebeveyn muvafakatnamesi
(MBT) İzinsiz şekilde işe gelmeme durumunda Geç Gelme ile ilgili Tutanak ve varsa ihtar
(MBT) Fazla Çalışma Onay Belgesi
(MBT) Personel engelli ise Engelli Raporu Fotokopisi
(MBT) İş Kazalarında İş Kazası Tutanağı, Yapılan Bildirimler, Tutanaklar vb.
(MBT) Teşvikten faydalanılıyorsa yararlandığına dair belgeler
(MBT) Eski Hükümlü, Terör Mağduru veya Engelli işçinin İŞKUR müracaatını gösterir Belge
(MBT) Sakatlık indiriminden faydalanıyor ise Gelir İdaresinden alınan indirim yazısı
(MBT) 18 yaşından küçükler için ebeveyn muvafakatnamesi
(MBT) Yabancı işçilerde Çalışma İzmi ve İkamet Tezkeresi Fotokopisi
(MBT) Doğum Yapan Personelin ücretsiz izin ve Emzirme izin talep dilekçesi

Çalışılan Sektöre ve Uygulamalara Göre Eklenecek Formlar

(MBT) Ağır ve Tehlikeli işlerde çalışanlar için Ağır ve Tehlikeli İşlerde Çalışabilir Raporu
(MBT) Periyodik sağlık kontrolü istenen görevler için ilgili sağlık raporları
(MBT) Kullanacağı Ekipmanlar için zimmet belgesi
(MBT) Şoför olarak çalışacaklar için ehliyet fotokopisi
(MBT) Değişen vardiyalar için haftalık çalışma saatlerini gösteren posta çizelgeleri

Çalışılan Sürede Eklenebilir Belgeler

(MBT) Bordro ya da Ücret Pusulalarının İmzalı Halleri
(MBT) Doğum izni, Sağlık Raporları, emzirme izni dilekçeleri,
(MBT) Verilen uyarılara ait imzalı Belgeler, Tutulan tutanaklar, savunma istendiğinde talep yazısı, ve işçinin savunması,
(MBT) Yıllık Ücretli, ücretsiz , mazeret ve benzeri izin belgeleri,
(MBT) İşçi için ücret Kesme cezası var ise nedenlerini gösterir belgeler
(MBT) Yapılan Maaş zammına ait bildirim belgeleri, unvan değişikliği bildirim yazıları, hakkında yapılan iyileştirmeleri gösterir yazılar,  görevlendirme, terfi ya da nakil var ise bildirimlerinin yapıldığına veya yazılar
(MBT) Tutuluyor ise Personel Performans Değerlendirme Formları
(MBT) İstirahat ve iş göremezlik raporları
(MBT) İş sağlığı ve güvenliği, mesleki riskleri, alması gereken tedbirler, yasal hak ve sorumlulukları ile ilgili bilgilendirme belgeleri
(MBT) İş kazası ile ilgili Tutanak ve Benzere Tüm Belgeler
(MBT) Diğer tüm resmi yazışmalar

Personel işten ayrılırken Gerekenler

(MBT) Ayrılırken verilecek Çalışma Belgesi
(MBT) İstifa ederek işten ayrılan personelden İstifa Dilekçesi
(MBT) Kıdem,  İhbar Tazminatı Bordroları
(MBT) İşten Ayrılış Bildirgesi (AİB)
(MBT) İbraname
(MBT) Haklı fesihlerde durumu kanıtlayan belgeler
(MBT) Noterden yapılan bildirimler
(MBT) İhbarname
(MBT) Toplu İşçi Çıkarmalarda Bölge Çalışma Müdürlüğü’ne verilen yazı örneği
(MBT) Toplu İşçi Çıkarmalarda İşkur’a verilen yazı örneği

Olursa da olur, hani o olmadı olmadı olmazsa da olur :)))

(MBT) İş Başvuru Formu
(MBT) İşe Kabul Edilecek Personele Yapılan Teklif Formu
(MBT) Evlilik cüzdanının Fotokopisi
(MBT) Referans olanların verdiği mektuplar
(MBT) Personelin Özgeçmişi
(MBT) Aile Durum Bildirimi için Bakmakla yükümlü olunan kişilerin kimlik fotokopileri (İrade Beyanına göre de yapılabilir sorumluluğun işçiye ait olacağı ibaresini almakta fayda var)
(MBT) Önceki işyerlerinden alınan Çalışma Belgeleri
(MBT) Aynı ay içerisinde iki farklı işyerinde çalıştı ise diğer işyerinde Asgari Geçim İndiriminden faydalanıp faydalanmadığına dair belge

Dikkate Almanız Dileğiyle…