PARANIN ZAMAN DEĞERİ

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji

PARANIN ZAMAN DEĞERİ

Paranın Zaman Değeri, ilgili tutarın gelecekte alınacak olan bedelden daha değerli olduğunu gösteren bir kavramdır. Paranın Zaman Değeri genellikle Finans, Bütçe ve Yatırım gibi alanlarda kullanılmaktadır. Enflasyonun sürekli arttığı durumlarda Paranın Zaman Değeri hesaplamaları sayesinde gelen bedelin ne kadar getirdiğini ve Enflasyon karşısında olan değerini hesaplamamıza yardımcı olur.

Paranın Zaman Değeri, Rentabilite (Verimlilik) ve Karlılık oranlarını doğrudan etkilemektedir. Özellikle vadeli alacakların getirisi Finansal Analiz Kapsamında incelendiğinde, Paranın Zaman Değerini getiri bazında hesaplamamız gerekir.

Konuyla ilgili basit bir örneği de aşağıya ekleyeyim. Bunu da ilgili yazının altına ekleyebilirsiniz.

Örnek: 1 yıl sonra alacağımız 2.000$’lık alacağımızın yıllık %8 faiz ile Bugünkü Değerinin hesabı şu şekildedir:

1.Yılın Sonundaki 2000$’ın Bugünkü Değeri
Bugünkü Değer = 2000 * [1 / (1+0,10)^1]
Bugünkü Değer = 2000 * (0,9090)
Bugünkü Değer = 1.818,18 $

Not: Formüllerde genellikle faiz yıllık olarak baz alınmaktadır. Eğer yıllık değil de faiz oranı aylık bildirilirse ve ilgili dönemi de aylık hesaplamamız gerekirse, faiz oranını 12’ye bölmemiz gerekir.

SMMM ÖZGÜR YILMAZ

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji