TARIM MAKİNALARI  VE CİHAZLARININ KDV ORANLARI

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji

TARIM MAKİNALARI  VE CİHAZLARININ KDV ORANLARI

       Bakanlar Kurulu, tarım makinelerinin finansal kiralama (leasing) ile alımında uygulanan KDV’yi %18’den  %8’e düşürdü. Böylece 2007 yılı sonunda, finansal kiralamada (leasing) % 1’den  %18’e çıkarılan KDV, tarım makineleri için yüzde 8’e düşürüldü. Bu kapsamda traktör, pulluk, pamuk ve mısır hasat makineleri, arıcılık makineleri, kök sökme makineleri, süt sağma makineleri, römorklar, biçer  döverler başta olmak üzere tarımsal üretimde kullanılan makinelerde leasing KDV oranı % 8 olarak uygulanacak.

2008/13234 sayılı Kararın 2. maddesi ile 2007/13033 sayılı Karar eki II sayılı listenin 27 sıradan oluşan “(B) Diğer Mal ve Hizmetler” bölümüne 28.sıra eklenmiş ve  kapsamına  alınan makine  ve cihazlar ile taşıtlar 30.12.2007 tarih ve 26742 sayılı Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan 18.12.2007 tarih ve 2007/13007 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki olan 09.02.2008 tarihinden itibaren bu sıra kapsamına alınan  makina ve cihazların ithal ve teslimi de %8 oranında KDV’ye tabi tutulmuştur. 2008 yılı Türk Gümrük Tarife Cetveli’ndeki gümrük tarife istatistik pozisyon numaraları (GTİP) ve eşya tanımları itibariyle sayılmıştır.

 

18.12.2007 tarihli ve 2007/13007 sayılı Kararnamenin eki İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetveli II SAYILI LİSTENİN “B”BÖLÜMÜNE EKLENEN 28.SIRA KAPSAMINA ALINAN MAKİNA VE CİHAZLAR;

GTİP NOEŞYA TANIMINORMAL ALIM KDV ORANI   LEASİNG

   ALIM KDV

   ORANI

8424.82Tarıma ve bahçeciliğe ait olanlar (sıvı veya toz halindeki maddeleri püskürtmeye dağıtmaya veya pülverize etmeye mahsus mekanik cihazlar) 

%8

 

%8

8428.20.30.90.00Diğerleri (Tarımda kullanılmak üzere özel olarak imal edilmiş  pnömatik  elevatörler ve konveyörler)          %8          %8
8428.90.71.00.00Zirai traktörlere takılmak üzere imal edilenler (Tarımda kullanılmak üzere özel olarak imal edilmiş yükleyiciler)          %8          %8
8428.90.95.90.11Zirai traktörler için hidrolik kaldırıcılar          %8          %8
8432.10Pulluklar          %8          %8
8432.21.00.00.00Diskli tırmıklar (diskorolar)          %8          %8
8432.29Diğerleri: (Tırmıklar, skarifikatörler, kültivatörler, zararlı otları ayıklayan makineler, çapa makinaları)          %8          %8
8432.30Ekim ve dikim makinaları          %8          %8
8432.40Gübreleme makina ve cihazları          %8          %8
8433.20Çayır biçme makinaları (traktörlere monte edilen parmaklı biçme makinaları dahil)          %8          %8
8433.30Ot hazırlama makina ve cihazları          %8          %8
8433.40Ot ve saman balyalama makina ve cihazları (ot ve samanları toplayıp demet veya balya yapmaya mahsus olanlar dahil)          %8          %8
8433.51.00.00.00Biçer döverler          %8          %8
8433.52Diğer harman makina ve cihazları          %8          %8
8433.53Kök ve yumru sökme makinaları          %8          %8
8433.59.11.00.00Kendinden hareketli olanlar (silaj makinası)          %8          %8
8433.59.19.00.00Diğerleri (silaj makinası)          %8          %8
8433.59.30.00.11Orak makinaları (biçerler)          %8          %8
8433.59.30.00.12Biçer toplarlar          %8          %8
8433.59.30.00.13Biçer bağlarlar          %8          %8
8433.59.80.00.11Pamuk hasat makinası          %8          %8
8433.59.80.00.12Mısır hasat makinası          %8          %8
8433.59.80.00.13Mısır toplama ve daneleme makinaları          %8          %8
8433.59.80.00.19Diğerleri (diğer hasat ve harman makina ve cihazları)          %8          %8
8433.90Aksam ve parçalar (84.33 pozisyonundaki makina ve cihazlara ait olanlar)          %8          %8
8434.10.00.00.00Süt sağma makinaları          %8          %8
8436.10.00.00.00Hayvan yemleri hazırlamaya mahsus makina ve cihazlar          %8          %8
8436.80.91.00.00Otomatik yalaklar          %8          %8
8436.80.99.00.11Arıcılığa mahsus bal mumunu petek yapan makina ve cihazlar          %8          %8
8436.80.99.00.12Arıcılığa mahsus diğer makina ve cihazlar          %8          %8
8436.80.99.00.13Mekanik hayvan kırkma makinaları (elle çalışanlar hariç)          %8          %8
8510.20.00.00.12Hayvan kırkma makinaları          %8          %8
8701.10.00.00.00Motokültörler          %8          %8
8701.90.11.00.00Motor gücü 18 kW.ı geçmeyenler (traktörler)          %8          %8
8701.90.20.00.00Motor gücü 18 kW.ı geçen fakat 37 kW.ı geçmeyen (traktörler)          %8          %8
8701.90.25.00.00Motor gücü 37 kW.ı geçen fakat 59 kW.ı geçmeyen (traktörler)          %8          %8
8701.90.31.00.00Motor gücü 59 kW.ı geçen fakat 75 kW.ı geçmeyenler (traktörler)          %8          %8
8701.90.35.00.00Motor gücü 75 kW.ı geçen fakat 90 kW.ı geçmeyenler (traktörler)          %8          %8
8701.90.39.00.00Motor gücü 90 kW.ı geçenler (traktörler)          %8          %8
8716.20.00.00.00Tarımda kullanılmaya mahsus kendinden yüklemeli veya boşaltmalı römork ve yarı römorklar          %8          %8

 

29.03.2009 tarih ve 14812 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 8701.90.50.00.00 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonunda yer alan araçlardan kullanılmış olanlar, 2007/13033 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki I sayılı listenin 9. sırasına dahil edilmiştir. Buna göre bu tarife istatistik pozisyonunda yer alan araçlardan kullanılmış olanlarının teslimi 30.03.2009 tarihinden  itibaren % 1  olarak  belirlenmiştir.

Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 8701.90.50.00.00 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonunda yer alan kullanılmış tekerlekli zirai traktörler ve ormancılıkta kullanılan tekerlekli traktörlerin (motokültörler hariç) 30 Mart 2009 tarihinden itibaren teslimleri % 1 oranında KDV’ye tabidir.
6  Şubat  2010 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2 Seri Numaralı Gümrük Genel Tebliği’nde yapılan açıklamalara göre 8701.90.50.00.00 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonunda yer alan araçlar; en az 3 tekerleği olan ve inşa edilişleri ve aletleri göz önüne alınarak açıkça tarım, bahçe tarımı ve ormancılık amaçlarıyla kullanılmak üzere tasarlanan tarım veya ormancılık traktörlerini kapsamaktadır.

28 inci   sıradaki   tabloda yer alan  eşya   kodlarının   güncellenmiş halleri  aşağıda gösterilmiştir

 

2008 YILI GTİP2017 YILI  GTİP 
 

 

 

 

8424.81

8424.82.10.00.00

8424.82.90.00.00

8424.41.00.90.00

8424.41.00.10.00

8424.41.00.90.00

8424.49.10.00.00

8424.49.90.00.00

 

 
 

8428.20.80.90.00

Diğerleri (Yalnız tarımda kullanılmak üzere özel olarak imal edilmiş pnömatik elevatörler ve konveyörler)

 

 
 

8432.30

8432.31.00.00.00

8432.39.19.00.00

8432.39.11.00.11

8432.39.11.00.12

8432.39.90

 

 
8433.20Diğer çim biçme makinaları (traktörlere monte edilen parmaklı biçme makinaları dahil) 
8433.30.00.00.00Ot hazırlama makina ve cihazları 
8433.40.00.00.00Ot ve saman balyalama makina ve cihazları (ot ve samanları toplayıp demet veya balya yapmaya mahsus olanlar dahil) 
8433.53Kök ve yumru hasat makinaları 
8433.59.30.00.11 8433.59.30.00.12 8433.59.30.00.13 8433.59.80.00.11 8433.59.80.00.12 8433.59.80.00.13 8433.59.80.00.19 

 

8433.59.85.00.00 pozisyonunda toplanmıştır. (2008-2009 tarife değişikliği)

 
8436.80.91.00.00

8436.80.99.00.11 8436.80.99.00.12 8436.80.99.00.13

8436.80.90.00.00 pozisyonunda toplanmıştır. (2008-2009 tarife değişikliği) 
 

28 inci sıradaki tabloda yer alan traktörlerin yeni GTİP numaraları ile eşya tanımları aşağıdaki tabloda ayrıca gösterilmiştir;

 

 
 2008 YILI GTİP2017 YILI GTİPEŞYA TANIMI
 8701.10.00.00.008701.10.00.00.00Tek akslı traktörler
  

8701 90 11 00 00

 

8701 91 10 00 00

Tekerlekli zirai traktörler ve ormancılıkta kullanılan tekerlekli traktörler (Motor gücü 18 kW.ı geçmeyenler)
  

8701 90 20 00 00

 

8701 92 10 00 00

Tekerlekli zirai traktörler ve ormancılıkta kullanılan tekerlekli traktörler (Motor gücü 18 kW.ı geçen fakat 37 kW.ı geçmeyenler)
  

8701 90 25 00 00

 

8701 93 10 00 00

Tekerlekli zirai traktörler ve ormancılıkta kullanılan tekerlekli traktörler (Motor gücü 37 kW.ı geçen fakat 75 kW.ı geçmeyenler)
  

8701 90 31 00 00

 

8701 93 10 00 00

Tekerlekli zirai traktörler ve ormancılıkta kullanılan tekerlekli traktörler (Motor gücü 37 kW.ı geçen fakat 75 kW.ı geçmeyenler)
  

8701 90 35 00 00

 

8701 94 10 00 00

Tekerlekli zirai traktörler ve ormancılıkta kullanılan tekerlekli traktörler (Motor gücü 75 kW.ı geçen fakat 130 kW.ı geçmeyenler)
  

8701 90 39 00 00

 

8701 94 10 00 00

Tekerlekli zirai traktörler ve ormancılıkta kullanılan tekerlekli traktörler (Motor gücü 75 kW.ı geçen fakat 130 kW.ı geçmeyenler)
  

8701 90 39 00 00

 

8701 95 10 00 00

Tekerlekli zirai traktörler ve ormancılıkta kullanılan tekerlekli traktörler (Motor gücü 130 kW.ı geçenler)
  

 

 

Saygılarımla;

HİLAL BİLADA.

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji