MALİ TATİL 1-20 TEMMUZ 2022 TARİHLERİ ARASINDADIR

MALİ TATİL 1-20 TEMMUZ 2022 TARİHLERİ ARASINDADIR
MALİ TATİL 1-20 TEMMUZ 2022 TARİHLERİ ARASINDADIR
Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji
MALİ TATİL 1-20 TEMMUZ 2022 TARİHLERİ ARASINDADIR
5604 sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun hükümlerine göre meslek mensuplarına ve yükümlülere kolaylıklar getiren “Mali Tatil” uygulaması, bu yıl 1 Temmuz 2022 Cuma günü başlayıp 20 Temmuz 2022 Çarşamba günü sona erecektir.
2022 yılı için :
-Beyan süresi 1-20 Temmuz 2022 tarihleri arasında olan vergilere ilişkin beyannamelerin
verilme süresi 27 Temmuz 2022 Çarşamba bu beyannamelere göre tahakkuk eden vergilerin ödeme süresi 28 Temmuz 2022 Perşembe günü,
-Beyan süresinin son günü 20 Temmuz 2022 gününü izleyen tarihten itibaren beşinci günü mesai saati bitimine kadar olan vergilere ilişkin beyannamelerin verilme süresi 25 Temmuz 2022 Pazartesi, bu beyannamelere göre tahakkuk eden vergilerin ödeme süresi 26 Temmuz 2022 Salı günü, mesai saati bitimi olacaktır.
Not:İş kazası,meslek hastalığı bildirimleri kapsam dışındadır.Özel tüketim vergisi, banka ve sigorta muameleleri vergisi, özel iletişim vergisi, şans oyunları vergisi ile gümrük idareleri, il özel idareleri ve belediyeler tarafından tarh ve/veya tahsil edilen
vergi, resim ve harçlarla ilgili olarak malî tatil düzenlemeleri uygulanmamaktadır.
MALİ MÜŞAVİR FİLİZ OĞUZ
Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji