Konumuz Insaat Muhasebeci ve Arsa Payi

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji

ARSA SAHİBİNİN MÜTEAHİTE ARSA PAYI TESLİMİNDE GİDER PUSULASI YERİNE, ARSA SAHİBİNİN ARSA PAYINI TAPUDA DEVRETTİĞİ ANDA, TAPU BELGESİ RESMİ BELGE YERİNE GEÇER Mİ?

05.06.2018
İnşaat muhasebesinin belirsiz ve tartışmalı bir konusunu bilginize sunmak isterim. Yazdığım birkaç inşaat muhasebesi konusunda arsa sahibinin müteahhite teslim ettiği arsanın, arsa payından bahsetmiştim. Ama hiçbir konuda arsa payının gider pusulası ile kayıtlara alınacağına dair bilgiden bahsetmedim. Herkes gider pusulası ile kayıt yapacaksın diye düşüncelerini bahsedince muallak bir konuya açıklık getirmek istedim.

Saygı değer meslektaşlarım arsa sahibi, müteahhite arsasını devrederek karşılığında konut almaktadır. Bunun için, müteahhit arsa sahibine teslim edeceği konutlar için fatura keserek, kar marjını uygulayıp, kdv yansıtarak işlem yapmaktadır. Piyasa uygulamasında pek yapan var mı bilmiyorum ama; ben gider pusulasının tanımını vermek istiyorum.

Gider pusulası, birinci ve ikinci sınıf tüccarlar, kazancı basit usulde tespit edilenlerle defter tutmak mecburiyetinde olan serbest meslek erbabının ve çiftçilerin, vergiden muaf esnafa; yaptırdıkları işler veya onlardan satın aldıkları emtia içinde tanzim edip işi yapana veya emtiayı satana imza ettirecekleri gider pusulası vergiden muaf esnaf tarafından verilmiş fatura hükmünde belgedir. Bu belge birinci ve ikinci sınıf tüccarların, zati eşyalarını satan kimselerden satın aldıkları altın, mücevher gibi kıymetli eşya için de tanzim edilir denilerek gelir vergisi kanununun 9. Maddesinde ise gelir vergisinden muaf esnaf tanımı yapılmıştır.

Kat karşılığı inşaat işlerinde uygulamada arsa sahibinin gerçek usulde mükellefiyetini gerektirmeyecek şekilde arsasını daire veya işyeri karşılığında müteahhite teslimde, tapuda arsa sahibi tarafından işlem yapılarak veya vekaletle birisini yetkilendirerek arsa payını teslim etmektedir.
Tapuda yapılan tapu senedi belgesi resmi bir belgedir, maliye idaresi ise uygulamada arsa payını gider pusulası ile kayda alacaksın demektedir. Uygulamada ise arsa sahipleri gider pusulasını imzalamaktan imtina etmektedirler. Bu sebeplerden dolayı arsa sahibi payını tapuda devrettiği anda, tapu senedi de resmi belge olduğundan bu belge ile işlemin muhasebe kayıtlarına alınacağını düşünmekteyim.

Saygılarımla
MALİ MÜŞAVİR
İBRAHİM DÖNER

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji