İŞTİRAK,İŞTİRAK TÜRLERİ VE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji

İştirak nedir ?

İştirak, bir şirketin başka bir şirkette sermayesinde ortaklığı söz konusu olması halinde, sermayelerin de  payları oldukları  şirketlere denir.

İştirak Türleri Nelerdir?

Ana şirketin, ortak olduğu şirkette %50’den fazla oy hakkına sahip ise ortak olunan şirket bir bağlı ortaklıktır. Şayet çoğunluk ana şirkette değil ise basit anlamda iştirak (bağımsız ortaklık) denir.

İştirak etme hedefi ne olabilir? 

Bir şirket, ihtiyacının üstündeki fonları, iki nedenden dolayı başka bir şirketin sermayesine ortak olma yoluyla ekler. İlki, iyi bir getiri beklentisiyle, klasik bir yatırımcı mantığı ile bu yatırımını yapabilir. İkinci olarak, bunu ana faaliyetleri ile ilişkili olarak yapabilir. Örneğin, ürünlerinin pazarlamasını yapan şirketlere, hammadde üreten bir şirkete, başka bir şirketle ortak olarak benzer bir alanda üretim yapmak üzere vb. biçiminde olabilir.

İştirakten Alınan Borcun Muhasebeleştirilmesi ;

 

Örnek: XYZ Ltd.Şti. iştrak etmiş olduğu ABC A.Ş.’den 250.000 TL değerinde borç para almıştır.

————————————————/——————————————

102 BANKALAR  250.000

332 İŞTİRAKLERE BORÇLAR  250.000

İştirakten alınan borcun kaydı.

——————————————————————————————-

İşletme almış olduğu bu borcu 6 ay sonra nakit olarak çek ile ödemiştir.

——————————————/————————————————

332 İŞTİRAKLERE BORÇLAR  250.000

103 VERİLEN ÇEK VE ÖDEM.EMİR.  250.000

——————————————————————————————-

İştiraklere verilen bu borç için sene sonunda adat yapılması gerekmektedir.

 

Saygılarımla;

Nevin KIRAR

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji