İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ÖDENMEYECEK HALLER

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji

İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ÖDENMEYECEK HALLER :

1) İşçinin istifası ,

2) İşçinin iş akdinin işverence 4857 sayılı yasanın II. Maddesinde belirtilen Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri nedenle işverence fesh edilmesi,

SADECE KIDEM TAZMİNATI ÖDENİP , İHBAR TAZMİNATI ÖDENMEYECEK HALLER :

1) İşçinim emeklilik nedeniyle işten ayrılması ,

2) İşçinin 15 yıllık sigortalılık süresi ile 3600 prim ödeme gün şartını yerine getirerek işten ayrılması,

3) İşçinin Muvazzaf askerlik görevi nedeniyle işten ayruılması,

4) İşçinin sağlık sebepleri nedeniyle iş akdini fesh etmesi ,

5) İşçi,nin 4857 sayılı yasanın 24. Maddesi uyarınca haklı olarak iş akdini fesh etmesi,

6) Kadın işçilerin evlenmeleri halinde , evlenme tarihinden itibaren bir yıl zarfında evlilik nedeniyle kendi istekleri ile işten ayrılmaları

7) İşçinin ölümü halinde , ( Kanuni mirascılarına )

8) 4857 Sayılı İş Kanunu 11. Maddesine uygun olarak yapılmış belirli süreli iş akitlerinin sona ermesinde

SMMM TUĞBA DOĞUKUT

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji