Hizmet erbabına işyerinde veya müştemilatında yemek verilmeyen durumlarda, yemek bedelinin nakit olarak verilmesi suretiyle sağlanan menfaatler de 01/12/2022 itibaren istisna ;

Hizmet erbabına işyerinde veya müştemilatında yemek verilmeyen durumlarda, yemek bedelinin nakit olarak verilmesi suretiyle sağlanan menfaatler de 01/12/2022 itibaren istisna ;
Hizmet erbabına işyerinde veya müştemilatında yemek verilmeyen durumlarda, yemek bedelinin nakit olarak verilmesi suretiyle sağlanan menfaatler de 01/12/2022 itibaren istisna ;
Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji
Hizmet erbabına işyerinde veya müştemilatında yemek verilmeyen durumlarda, yemek bedelinin nakit olarak verilmesi suretiyle sağlanan menfaatler de 01/12/2022 itibaren istisna ;
‘’İşverenlerce, işyerinde veya müştemilatında yemek verilmeyen durumlarda çalışılan günlere ait bir günlük yemek bedelinin 51 Türk lirasını aşmayan kısmı istisna kapsamındadır. Ödemenin bu tutarı aşması halinde aşan kısım ile bu amaçla sağlanan diğer menfaatler ücret olarak vergilendirilir’’
Dayanak:09/11/2022 tarih ve 32008 sayılı Resmi Gazete
MALİ MÜŞAVİR FİLİZ OĞUZ
Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji