HAZİRAN 2019 VERGİ TAKVİMİ

HAZİRAN 2019 VERGİ TAKVİMİ

 

10 HAZİRAN

01/06/2019   10/06/2019            16-31 Mayıs 2019 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

14 HAZİRAN

01/06/2019         14/06/2019         16-31 Mayıs 2019 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi

17 HAZİRAN

01/06/2019         17/06/2019         Mayıs 2019 Dönemine Ait Alkollü İçecekler, Alkolsüz, Tütün Mamulleri ve Makaronlara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01/06/2019         17/06/2019         Mayıs 2019 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01/06/2019         17/06/2019         Mayıs 2019 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi

01/06/2019         17/06/2019         Mayıs 2019 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01/06/2019         17/06/2019         Mayıs 2019 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi

01/06/2019         17/06/2019         Mayıs 2019 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01/06/2019         17/06/2019         Mayıs 2019 Dönemine Ait Ticaret Sicili Harçları Bildirimi Verilmesi ve Ödemesi

20 HAZİRAN

01/06/2019         20/06/2019         Mayıs 2019 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01/06/2019         20/06/2019         Mayıs 2019 Dönemine Ait İlan ve Reklâm Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01/06/2019         20/06/2019         Mayıs 2019 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi

01/06/2019         20/06/2019         Mayıs 2019 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01/06/2019         20/06/2019         Mayıs 2019 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01/06/2019         20/06/2019         Mayıs 2018 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

25 HAZİRAN

16/06/2019         25/06/2019         1-15 Haziran 2019 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

16/06/2019         25/06/2019         1-15 Haziran 2019 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi

26 HAZİRAN

01/06/2019         26/06/2019         Mayıs 2019 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01/06/2019         26/06/2019         Mayıs 2019 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Beyanı ve Ödemesi

01/06/2019         26/06/2019         Mayıs 2019 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01 TEMMUZ

01/06/2019         01/07/2019         Basit Usulde Vergilendirilen Mükelleflerin Gelir Vergisi 2. Taksit Ödemesi

01/06/2019         01/07/2019         Mayıs 2019 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)

01/06/2019         01/07/2019         Mayıs 2019 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)

01/06/2019         01/07/2019         Mayıs 2019 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

 

SMMM EDA OKÇU