Gıda maddesi teslimlerinde ve Sigorta şirketleri kefalet senetlerinde KDV iadesi

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji

1-Gıda maddesi teslimlerinde KDV iadesi cari yıla çekildi, yılı içinde 6 aylık nakden iade imkanı tanındı. Daha önce KDV iadesi izleyen yılda yapılıyordu.

2-Sigorta şirketleri kefalet senetlerinin KDV iadelerinde teminat kabul edilmesi konusu netleştirildi.

Bu düzenlemeler 1 Kasım 2022 tarihinden itibaren yürürlüğe giriyor.

25/10/2022 tarih ve 31994 sayılı resmi gazete

Mali Müşavir Serap SİYİRDİCİ 🍀🍀

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji