GIDA BANKACILIĞI KAPSAMINDA YAPILAN BAĞIŞLAR

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji

GIDA BANKACILIĞI KAPSAMINDA
YAPILAN BAĞIŞLAR
Gıda bankacılığı kapsamında yapılan bağışlar doğrudan gider olarak indirim konusu yapılıyor ve herhangi bir sınırlama söz konusu değil. Ticari işletmeler gıda bankacılığına yaptıkları bağışların KDV sini indirebilirler.
– Kurumlar vergisi mükellefi olan şirketler ile,
– Gelirlerini gelir vergisi beyannamesi ile bildirilecek olan ticari, zirai, serbest meslek kazancı, ücret geliri, gayrimenkul sermaye iradı, menkul sermaye iradı, sair kazanç ve irad elde tüm mükellefler,
bu tür bağışlarını indirim konusu yaparak daha az vergi ödemeleri mümkün.
R. GÜL EKİCİ
SMMM-BAĞIMSIZ DENETÇİ

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji