Gelir Vergisi Kanunu

GELİR VERGİSİ KANUNU GELİRİN UNSURLARI
GELİR VERGİSİ KANUNU GELİRİN UNSURLARI

GELİR VERGİSİ KANUNU

Gerçek kişilerini gelirleri gelir vergisine tabidir. Gelir bir gerçek kişinin bir takvim yılı içinde elde ettiği kazanç ve iratların safi tutarıdır.

GELİRİN UNSURLARI

  • Ticari Kazanç
  • Zirai Kazanç
  • Ücretler
  • Serbest Meslek Kazançları
  • Gayrimenkul Sermaye İratları
  • Menkul Sermaye İratları
  • Diğer Kazanç ve İratlar

 

Bu kanunda aksine hüküm olmadıkça ,yukarıda yazılı kazanç ve iratlar gelirin tespitinde gerçek ve safiri miktarları ile dikkate alınır.

MALİ MÜŞAVİR FATMA ACAR KASIM

https://tr-tr.facebook.com/muhasebebilenlertoplulugu