E-Ticaret Mükelleflerinin E-Faturaya Geçme Sınırı

E-Ticaret Mükelleflerinin E-Faturaya Geçme Sınırı
Aracıları ile kendilerine veya aracı hizmet sağlayıcılarına ait internet sitelerinde veya diğer her türlü elektronik ortamda mal veya hizmet satışını gerçekleştiren mükelleflerden;

2020 veya 2021 hesap dönemleri için 1 Milyon TL, 2022 veya müteakip hesap dönemleri için 500 Bin TL,

ve üzeri brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı) olanlar e-faturaya geçmek zorundadır.

22/01/2022 Tarihli 31727 Nolu Resmi Gazete

Kaynak;https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/01/20220122-10.htm

SMMM Cahide ORAL