E-HACIZ UYGULAMASI

e-haciz
Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji

E-HACİZ UYGULAMASI

Elektronik haciz : 6183 sayılı yasanın 62.  maddesine eklenen hüküm gereğince  ve yine aynı yasanın  79. maddesi hükmü gereğince borçlu mükelleflerle ilgili bunların banka hesaplarına uygulanan bir haciz yöntemidir.

Elektronik haciz uygulamasının Amacı: Mevcut alacak takip uygulamasını daha hızlı ve masrafsız yapmak, E-hacizle kağıttan, posta masrafından tasarruf sağlamak, önemli sayıda personeli de denetim, takibat gibi başka işlerde kullanma olanağı doğurmak amacı ile uygulanmaktadır.

Konulan elektronik  hacizlerin geçerlilik süresi 1 gündür. Yani, sadece cari günde geçerli olup ertesi gün otomatik olarak kendiliğinden kalkması gerekmektedir. Kalkmaması durumunda mükellefi gereksiz ve haksız yere mağdur edecektir.

Konulan elektronik hacizler sadece vergi borcu için ve haciz miktarı kadar cari günde mükellefin bankadaki mevduatına BLOKE koyması gerekmektedir. Sonsuza kadar mükellefin banka hesabında e-haciz devam edemez.

E-haciz işleminden önce borçluya önce e-tebligat yapılması ve 7 günlük (yeni torba yasa ile 15 gün) sürenin verilmesi gerekir. Bu yedi gün içinde ödeme yapılmaz ise haciz kararı kesinleşmiş olur.

Haciz İşlemi Hangi Vergi Borçlarına Uygulanır?

  • Gelir -Kurumlar
  • Katma değer
  • Özel tüketim
  • Motorlu taşıtlar
  • Veraset ve intikal vergisi
  • Trafik para cezaları
  • Nüfus para cezaları
  • Tütün ve tütün mamullerine ilişkin cezalar
  • Adli para cezaları
  • İdari para cezalar

E-haciz Sorgulama:

Gelir İdaresi Başkanlığı Sitesinden gerekli bilgileri girerek. http://www.gib.gov.tr/

Mükellef İşlemleri sekmesi, E-Haciz Bidirileri Sorgulama Ekranından sorgulama yapılabilir.

Kendisine E-haciz uygulanan mükellefler :

ilgili bankaya aşağıda örneği yer alan dilekçe ile başvuru yapmaları gerekir.

…………..  BANKASI

……………  Şubesi Müdürlüğüne

……………..

                                                                                                                     …/…/…

KONU                                  : Hesaba konulan blokajın kaldırılması hk.

MÜŞTERİ NO                     : ……………….

 

Bağlı bulunduğum  …….. .. Vergi Dairesinin 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun uygulamasına yönelik, 30.06.2007 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan Seri A Sıra 1 Nolu Tahsilat Genel Tebliğinin “Amme Alacaklarının Korunması” Başlıklı ikinci bölümünün “İhtiyati Haciz” başlıklı 2. bendi altında 9. madde uyarınca, gönderdiği tarihli yazıya istinaden ……… tarihinde şubeniz nezdindeki  ………… nolu hesabımdan  …….  Vergi Dairesine ……. – TL ödeme yapılmıştır.

Yukarıda belirtilen ve ekte örneği sunulan tebliğin 9. maddesinin özellikle 4. paragrafında açıkça “Bu nedenle, bankalara yapılacak haciz ve ihtiyati haciz tebliğlerinin sadece tebliğ tarihi itibarıyla amme borçlularının mevcut olan varlıklarını konu alması ve bu kişilerin ileride doğabilecek alacakları için haciz ve ihtiyati haciz tebliğinde bulunulmaması icap etmektedir.” denmektedir. Vergi Dairesi tarafından yazılan yazının bu kapsamda yazılmış bir yazı olmasına rağmen, şubeniz, talep edilenin ötesinde halen hesaplarım üzerindeki blokajı sürdürmektedir. Şubenizin kastı aşan bu tutumu hukuka ve yasaya aykırıdır ve haksız yere şahsıma zarar vermektedir.

Şubeniz nezdindeki hesaplarım üzerinde bulunan Blokajın derhal ve en geç …………..  tarihine kadar kaldırılarak bu tarih itibariyle hesaplarımı kullanabilmem için gereğinin yapılmasını, bu konu ile ilgili olarak hukuk biriminiz ile görüşmenizi, belirtilen tarihe kadar talebimin yerine getirilmemesi halinde bankanızın ve şubenizin kastı aşan muamelesinden dolayı hakkında hukuki ve cezai yasal yollara gidileceğini, doğmuş ve doğacak zararlar için tazminat davası açılacağını, vekalet ücreti ve yargılama giderlerinin tarafınızdan talep edileceğini ihtaren bildirim.

 

Saygılarımla,

 

 

 

 

 

 

 

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji
Paylaş
Önceki İçerikProfessionel English Mesleki İngilizce Yıllık
Sonraki İçerikPolis ve Jandarma Isci Tespiti Yapabilir Mi
1986 yılında Ankara da doğmuş olup 2003 yılı Ankara Ticaret Lisesi Muhasebe Bölümü, 2009 yılı Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İşletme Bölümü ve 2011 yılı Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Bölümü mezunudur. 2009 yılında mesleğe ilk adımını atmıştır. 2013 yılında Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik staja giriş sınavını başarıyla kazanmış. 2007 yılında Serkan ATASOY’ un kurmuş olduğu ve Türkiye’nin en büyük muhasebe grubu olan , Muhasebe Bilenler Topluluğu’nun platformlarında moderatör olarak görevlerini sürdürmekte ve www.muhasebebilenler.com sitesinde editörlük ve yazarlık yapmakta olup mesleğe katkı sağlamaktadır. 2017 yılında Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Ruhsatını almaya hak kazanmıştır. 2019 yılında Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası’nda Mesleki Denetim Komisyonunda görev almıştır. Kamu Gözetim Kurumu' nun düzenlemiş olduğu Bağımsız Denetçilik sınavlarına girmeye devam etmektedir. 2022 yılında Altınbaş Üniversitesi ve Gebze Teknik Üniversitesinden almış olduğu eğitim sertifikaları ile kendisini geliştirmeye devam etmektedir. İnstagram➡️@aslantasmalimusavirlik