Çek Yaprağı Başına Ödeme Yükümlülüğü

28 Ocak 2022 tarihinden itibaren bankaların çek yaprağı başına ödeme yükümlülüğü 3.600,- TL. ye yükseltilmiştir.

Dayanak:22/01/2022 Tarih ve 31727 Sayılı Resmi Gazete
Mali Müşavir
Filiz OĞUZ YURDUSEVEN