SGK EK – İPTAL BİLDİRGELERİ NASIL VERİLİR? BEYAN SÜRESİNDEN SONRA FARK EDİLEN YANLIŞLIKLAR NASIL DÜZELTİLİR? EKRAN EKRAN ANLATIMI

SGK EK - İPTAL BİLDİRGELERİ NASIL VERİLİR? BEYAN SÜRESİNDEN SONRA FARK EDİLEN YANLIŞLIKLAR NASIL DÜZELTİLİR? EKRAN EKRAN ANLATIMI
SGK EK - İPTAL BİLDİRGELERİ NASIL VERİLİR? BEYAN SÜRESİNDEN SONRA FARK EDİLEN YANLIŞLIKLAR NASIL DÜZELTİLİR? EKRAN EKRAN ANLATIMI

SGK EK – İPTAL BİLDİRGELERİ NASIL VERİLİR?
BEYAN SÜRESİNDEN SONRA FARK EDİLEN YANLIŞLIKLAR NASIL DÜZELTİLİR?
EKRAN EKRAN ANLATIMINI AŞAĞIDA BULABİLİRSİNİZ.

Aylık Prim ve Hizmet Belgeleri en geç belgenin ilgili olduğu dönemi izleyen ayın 23. Günü 23.59’a kadar internet ortamında e-bildirgeden verilmek zorundadır. Ay’ın 23’ünün resmi tatile denk gelmesi halinde ise aylık prim ve hizmet belgelerinin en geç resmi tatili izleyen ilk iş günü verilmesi gerekmektedir
Onayladığımız Aylık Prim ve Hizmet Belgelerinde
hatalı bildirimler fark ettiğimizde ;

İptal ve ek bildirge verebilmemiz için döneminde mutlaka aşağıdaki ekrandaki şekilde asıl bildirge vermiş olmamız gerekiyor.

Bildirim süresi geçmemiş ise hatalı bildirimde bulunduğumuz personel için internet ortamında önce iptal bildirgesi veriyoruz. İptal Bildirgeyi e-bildirge ekranından şu şekilde veriyoruz.

E-bildirge ekranında Aylık Prim ve Hizmet Belgesi ekranında İptal olan seçeneği tıklıyoruz.
Gelen ekranda hatalı bildirdiğimiz personelin bilgilerini girerek bildirgeyi onaylayıp iptal bildirgenin tahakkukunu alıyoruz. İptal bildirge için damga vergisi çıkmıyor.

Bu şekilde bildirge verme süresi içerisinde hatalı bildirdiğimiz personel için iptal işlemimizi tamamlayıp iptal bildirgenin tahakkuk ve hizmet listesini almış olduk.

Bu şekilde bildirge verme süresi içerisinde hatalı bildirdiğimiz personel için iptal işlemimizi tamamlayıp iptal bildirgenin tahakkuk ve hizmet listesini almış olduk.

Daha sonra yine internet ortamında aynı personel için ek bildirge veriyoruz. Ek bildirgeyi de yine aşağıdaki ekranda göreceğiniz şekilde e-bildirge ekranında Aylık Prim ve hizmeti ekranından ek olan seçeneği tıklıyoruz. Gelen ekranda iptal bildirgede girdiğimiz personelin bilgilerini giriyoruz ve onay ekranına göndererek kontrolümüzü yaparak onaylıyoruz. Ek bildirge verildiği zaman damga vergisi ödemesi de çıkıyor.

 

Böylece süresi içerisinde hatayı fark ettiğimiz düzeltme işlemlerini e-bildirge ekranından önce iptal bildirge ardından ek bildirge vererek düzeltmiş olduk.

Ancak hatalı bildirimde bulunduğumuz personeli fark ettiğimizde bildirge verme süresi geçmiş ise ! internet ortamında e-bildirge üzerinden veremiyoruz.
Bunun için hatalı bildirimde bulunulan personel için önce kağıt ortamında Ek-9 düzenleyip sağ üst köşedeki iptal kutucuğunu işaretliyoruz.

Aynı personel için yine Ek-9 düzenleyerek bu kez sağ üst köşedeki Ek kutucuğunu işaretliyoruz.

Düzenlediğimiz her iki Ek-9’u da ilgili olduğumuz Sosyal Güvenlik Sigorta Kurumu’ndan onaylatıp tahakkuklarımızı alıyoruz.

NOT : Bazı SGK Kurumları personelin brüt ücreti eksik hesaplandığında iptal bildirge istemeden sadece ek bildirgeyi kabul ediyor fakat bazı kurumlar eksikte olsa fazla da olsa önce aynı personel için önce iptal sonra ek bildirge istiyor.

Ancak burada dikkat edilmesi gereken bir başka husus ek bildirgelerde 3 ay geçtikten sonra verilen düzeltmelerde bildirgelerimiz SGK müfettişine gidip defterlerimizin incelenmesi istenebiliyor.

S.M.Mali Müşavir
Biray Serbest GÜLER