Cari Açık Nedir?

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji

Cari Açık Nedir?
Cari açık; yüksek döviz kuru, kontrolsüz ekonomik büyüme, rekabetçilik, ihracattaki düşüş, yüksek enflasyon, ülkede yaşanan durgunluklar, aşırı borçlanma, cari açığın kapatılması için heba edilen finansal akışlar gibi sebepler ile ortaya çıkabilmektedir. Cari açık, cari dengenin negatif olduğu durumlarda ortaya çıkmaktadır. Cari açığın oluşmasının temeli ise dış ticaret açığına dayanmaktadır. İthalatın giderinin ihracatın gelirinden fazla olduğu durumlarda dış ticaret açığı ve dolayısı ile de cari açık oluşmaktadır.
SÜHEYLA GÜL

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji