Birden Fazla Gelir Unsuruna Sahipseniz İstisna Ne Olacak?

Birden Fazla Gelir Unsuruna Sahipseniz İstisna Ne Olacak
Birden Fazla Gelir Unsuruna Sahipseniz İstisna Ne Olacak
Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji

Hap Bilgi Köşemiz ile Tekrar Karşınızdayım.

Konumuz :
Birden Fazla Gelir Unsuruna Sahipseniz İstisna Tutarından Yararlanabilir misiniz?

Cevap:
2016 yılı içerisinde 3.800 TL üzeri mesken kira gelirinizin yanında, beyanı gerekip gerekmediğine bakılmaksızın ayrı ayrı veya birlikte elde ettiğiniz ücret, menkul sermaye iradı, gayrimenkul sermaye iradı ile diğer kazanç ve iratlarınızın gayri safi tutarları toplamının 110.000 TL’yi geçmesi halinde 3.800 TL’lik mesken istisnasından yararlanamazsınız.

 

S.M.Mali Müşavir

Gülşen BADEM

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji