Artan Oranlı Vergi Tarifesi Nedir ?

Artan Oranlı Vergi Tarifesi

Artan oranlı vergi tarifesinde, matrahın artmasına paralel olarak vergi oranı da artış gösterir.  Ülkemizde gelir ve veraset intikal vergileri artan oranlı tarifelerine örnek olarak verilebilir.