2023 YILI BİNEK OTOMOBİLLERDE GİDER KISITLAMASI

2023 YILI BİNEK OTOMOBİLLERDE GİDER KISITLAMASI
2023 YILI BİNEK OTOMOBİLLERDE GİDER KISITLAMASI
Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji
2023 YILI BİNEK OTOMOBİLLERDE
GİDER KISITLAMASI
-Kiralama yoluyla edinilen binek otomobillerin her birine ilişkin gider
yazılabilecek aylık kira bedeli tutarı : 17.000 TL.
-Gider olarak indirim konusu yapılabilecek Ö.T.V ve K.D.V ’nin toplam
tutarı: 440.000 TL.
-Binek otomobillerde Amortisman olarak indirim konusu yapılabilecek tutar;
Ö.T.V ve KDV hariç : 500.000 TL.
-Vergilerin maliyet bedeline eklendiği veya binek otomobilin ikinci el
olarak iktisap edildiği hallerde: 950.000 TL.
Mali Müşavir Filiz OĞUZ
Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji