6356 SAYİLİ SENDİKALAR VE TOPLU İS SÖZLESMESİ KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARİ

6356 sayili kanuna gore uygulanacak idari para cezalari
6356 sayili kanuna gore uygulanacak idari para cezalari
Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji
Kanun MaddesiCeza MaddesiFİİL2018 YILINDA UYGULANACAK CEZA MİKTARI (TL)                                                                               (Yeniden Değerleme Oranı % 14,47)
678/a *Sendikalar için kurucu olabilme şartlarına sahip olduğuna ilişkin gerçeğe aykırı beyanda bulunmak.1.080
1478/bYapılacak seçimlerle ilgili oylamalara ve bu oylamaların sayım ve dökümüne hile karıştırmak.7.738
1778/cMaddeye aykırı olarak üye kaydetmek.1.080
1978/cMaddeye aykırı olarak üye kalmaya veya üyelikten
ayrılmaya zorlamak.
1.080
2678/çMaddenin altıncı fıkrasına aykırı
hareket etmek ile yedinci fıkrasına göre siyasi partilerin ad, amblem, rumuz veya işaretlerinin kullanılmasına karar vermek ve kullanmak.
7.738
2878/d *Maddenin ikinci ve üçüncü fıkralarına aykırı hareket etmek.2.319
78/eBu Kanunda kanuni grev ve lokavt için belirtilen şartlar gerçekleşmeksizin alınan bir grev veya lokavt kararının uygulanması halinde; grev veya lokavta karar vermek, böyle bir grev ve lokavta karar verilmesine veya uygulanmasına veya bunlara katılmaya veya devama zorlamak veya teşvik etmek7.738
78/fKanun dışı greve katılmak veya devam etmek.1.080
78/gKanuni bir grev veya lokavt kararının bu Kanunda yazılı usul ve esaslar dışında uygulanması halinde, bu kararı uygulamak, uygulanmasına veya devamına zorlamak veya teşvik etmek.7.738
78/ğGrev veya lokavtın mahkeme kararıyla sürekli veya geçici, tamamen veya
kısmen yasaklanmasına rağmen, kararı
kaldırmamak, uygulamaya devam etmek, devamına teşvik etmek, zorlamak.
7.738
78/hGreve katıldıkları veya lokavta maruz kaldıkları halde, grev veya lokavtın
uygulandığı işyerinden ayrılmamak ile işçileri
bu eylemlere zorlamak veya teşvik etmek
1.080
6578/ıMaddede belirtilen izni almadan yeni işçi almak.1.080
6878/iMadde hükmüne aykırı olarak grev yapan işçilerin yerine işçi çalıştırmak.2.319
7378/jİşçi sendikasının üyesi olmadan grev gözcülüğü yapmak.2.319
78/j73. madde hükmüne aykırı davranmak2.319

(*) Bentlerde belirtilen fiilleri işleyenler idari yaptırım kararının kesinleşmesinden itibaren 5 yıl süreyle sendika.
1- Öngörülen idari yaptırımlar gerekçesiyle birlikte Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürünce yapılır.
2- 1 TL nin altında kalan tutarlar dikkate alınmaz.

NOTLAR :
1- Kanun Maddeleri 6(78/a) , 14(78/b) , 28(78/e 78/ğ 78//h) göre ; Fiilleri daha ağır bir cezayı gerektirmediği takdirde,

2-Kanun Maddeleri 17-19 (78/c) göre ; Fiilleri daha ağır bir cezayı gerektirmediği takdirde her bir üyelik için,

3-Kanun Maddesi 28(78/d) göre ; Kuruluşların Yetkili sorumluları hakkında/fiili tekrarı halinde ise ayrıca bağış miktarı kadar,

4-Kanun Maddesi 65(78/ı) göre ; İzinsiz aldığı her işçi için,

5-Kanun Maddesi 68(78/i) göre ; İşveren veya işveren vekiline aldığı her işçi için ,
2018 yılı belirtilen tutarlar uygulanır.

Saygılarımla,
S.M.Mali Müşavir ESNA AYGÜN

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji