2022 Yılında Sigortalı Başına 100 TL Asgari Ücret Desteği Verilecektir

2022 Yılında Sigortalı Başına 100 TL Asgari Ücret Desteği Verilecektir
2022 Yılında Sigortalı Başına 100 TL Asgari Ücret Desteği Verilecektir

2022 Yılında Sigortalı Başına 100 TL Asgari Ücret Desteği Verilecektir

– 2022 yılında, 2022 yılı öncesi tescil edilen işyerleri için prime esas günlük kazancı 179 TL, toplu iş sözleşmesi uygulanan özel sektör işverenlerine ait işyerleri için 358 TL ve Linyit ve Taşkömürü çıkarılan işyerleri için 477 TL ve altında olan, 2022 yılında tescil edilen işyerleri için ise uzun vadeli sigorta kollarına tabi tüm sigortalıların çalışma gün sayısının; günlük 3,33 TL ile çarpılması sonucu bulunacak tutar kadar 2022 yılı Temmuz ila Aralık ayı döneminde asgari ücret desteği sağlanacaktır.
– İlgili ayda 2022 yılına ait aylık brüt asgari ücretin onda birini(647,1 TL) geçmeyecek tutarda eksik prime esas kazanç bildirimi yapıldığının tespiti durumunda SGK tarafından yapılacak ihtar üzerine
on beş günlük süre içinde söz konusu eksikliği gideren işyerleri hakkında asgari ücret desteği uygulaması devam edecektir.
– Asgari ücret desteğiyle sağlanacak indirim tutarı, takip eden ay/aylardan doğan sigorta prim borçlarına mahsup edilecektir
Mali Müşavir Filiz OĞUZ