2019 YİLİ ASGARİ ÜCRETLE DEGİSENLER

2019 YİLİ ASGARİ ÜCRETLE DEGİSENLER
2019 yili asgari ucretle degisenler

2018 BİTERKEN…  2019 YILINA GİRERKEN…

ASGARİ ÜCRETLE DEĞİŞENLER

 

25.12.2018 tarihinde açıklanan bilgilere göre 2019 yılı asgari ücret  tarifesi belirlenmiş  oldu.  Buna göre, asgari ücret yapılan %26’lık  bir artışla brüt  2.558,40 TL olup, net  asgari ücret ise 2.020,90  TL olarak belirlenmiştir. Evli üç çocuklu  bir işçin maaşı artışla birlikte 2.155,22 TL olmuş oldu.   Asgari ücretteki artışın belirlenmesiyle birlikte pek çok konuda da değişiklikler olmuştur.

1)      Günlük asgari ücret: 85,28 TL

 

2)      Aylık kazanç alt sınırı: 2.558,40 TL, aylık kazanç üst sınır:19.185,00 TL

 

3)      Brüt asgari ücretin 2.558,40 TL olarak belirlenmesiyle işverene maliyeti: 3.006,12 TL’yi bulmaktadır.

İŞVERENE MALİYETİ 2019
İşveren SGK Payı(%20,5) : 524,47 TL
İşveren SGK Teşvik(%5) :(-127,92)
İşveren SGK  Payı(%15,5): 396,55TL
İşveren İşsizlik Sigortası (%2) :   51,17 TL
TOPLAM MALİYET :3.006,12 TL

 

4)      2019 yılında Bağkurlunun en düşük SGK primi 882,65 TL’dir. Bağkur  primini düzenli ödeyenlere  5 puanlık indirim uygulanarak prim tutarı 754,73 TL olacaktır.

 

5)      4A kapsamında sigortalılar için işverenin ödeyeceği asgari prim: 959,40 TL

 

6)      İsteğe bağlı sigortalılık aylık ödeme tutarı:  818,69 TL

 

7)      2019 yılında yurtdışı, doğum veya askerlik borçlanması yapacak bir kişinin SGK’ya bir günlük borçlanma tutarı:  27,20 TL olacaktır.

 

8)      2019-2020’de ilk defa işe alınacak işçinin sigorta-vergi giderlerini devlet karşılayacak.

 

9)       Ocak itibariyle çalışan sayısı  5-9 olan işyerleri otomatik BES’e (bireysel emeklilik  sistemine) dahil  edilecektir.

 

10)      Bireysel emeklilik sözleşmesi sahibi kişiler her ay ödedikleri primin % 25’i kadar devlet katkısı alıyorlar.  Asgari ücretin artmasıyla birlikte devlet katkı payı da artacaktır.

 

11)      65 yaş aylığı bağlanabilmesi için  gelirinin toplamının net asgari ücretin üçte birinden düşük olması gerekiyordu.  Asgari ücretin artması ile bu sınır  609,60 TL’ye yükselecek.

 

12)      1.1.2019 ila 31.12.2019 tarihleri arasında ödeyecekleri GSS (genel sağlık sigortası) aylık prim tutarı; 2.558,40 x % 3 = 76,75 TL  olacaktır.

 

13)  2018 yılında 9 ay olarak  uygulanan  asgari ücret  desteği 2019 yılında 12 ay  boyunca verilecektir. Buna göre,  500 ve üzeri sigortalı çalıştıran işyerleri için 101,00 TL, 500’ün altında sigortalı çalıştıran işyerleri için ise 150,00 TL olarak uygulanacaktır.

 

14)  Asgari ücretin artmasıyla gelir testinde de değişiklikler olacaktır.  2019 itibarıyla yaşadığı hane içerisindeki kişi başına düşen gelir 852,80 TL’nin altında olan kişilerin primleri devlet tarafından ödenecektir.  Hane içerisindeki ücretlerde bir artış yaşanmaması halinde  gelir testinin yenilenmesi durumunda prim ödemekten kurtulabilirler.

 

15)  2019 yılında yeni makine -teçhizat alımlarında KDV alınmayacak.

 

16)  1.1.2019 ila 31.12.2019 tarihleri arasında işlenen fiiller için 2.558,4 TL, esas alınarak idari para cezası uygulanacaktır.

 

17)  2019 yılı işsizlik maaşları en az 1.023,20 TL, en fazla 2.031,00 TL olacak. İşsizlik maaşı alabilmek için son 3 yılda en az 600 gün sigortalı olmak ve son 120 gün sürekli çalışmak gerekiyor.  Son 3 yılda 600 gün çalışanlara 6 ay; 900 gün çalışanlara 8 ay; 1.080 gün çalışanlara 10 ay işsizlik maaşı ödeniyor.

 

18)  5510 sayılı Kanununun 81/2   md. uyarınca, sigorta primine esas kazanç alt sınırı üzerinden uygulanacak  51 il ve 2 ilçede işverenlere sağlanan   ilave  6 puanlık sigorta teşviği 01.01.2019 tarihinden başlamak üzere 31.12.2019 tarihine kadar uzatılmıştır. Söz konusu teşvikten yararlanmak için;

 

  1. Aylık prim ve hizmet belgesinin süresi içinde SGK’ya verilmesi,
  2. Sigorta primlerinin sigortalı hissesi ile Hazinece karşılanmayan işveren hissesinin tamamının yasal süresi içerisinde ödenmesi,
  3. Prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme zammı ve gecikme cezası borcu bulunmaması veya taksitlendirilmiş olması,
  4. Teşvik kapsamındaki iller veya ilçelerden birisinde faaliyet gösteriliyor ve sigortalı istihdam ediliyor olması, gerekmektedir.

19) Kapıcılar için asgari ücret: 2.558,40 TL tüm kesintiler yapıldıktan sonra net 2.174,64 lira maaş alacak.

Brüt ücret:2.558,40 TL
Sigorta primi işçi payı:   358,18 TL
İşsizlik  sigortası primi işçi payı::     25,58 TL
Kesintiler toplamı:    383,76 TL
NET ÜCRET:2.174,64 TL

 

20) Yeni asgari ücretle birlikte AGİ 2019 yılında en düşük 191,88 TL – en yüksek tutar 326,20 TL oldu.

2019 YILI AGİ TUTARLARI
Medeni HaliAGİ TUTARI
Bekar191,88 TL
Evli eşi çalışan191,88 TL
Evli eşi çalışan 1 çocuklu220,66 TL
Evli eşi çalışan 2 çocuklu249,44 TL
Evli eşi çalışan 3 çocuklu287,82 TL
Evli eşi çalışan 4 çocuklu307,01 TL
Evli eşi çalışan 5 çocuklu326,20 TL
Evli eşi çalışmayan230,26 TL
Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu259,04 TL
Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu287,82 TL
Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu326,20 TL
Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu326,20 TL
Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu326,20 TL

 

Saygılarımla,

 

Eda KAYA

SMMM

İşletme Bilim Uzmanı