YİLLARA YAYGİN İNSAATLARDA GECİCİ VERGİ

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji

YILLARA YAYGIN İNŞAATLARDA GEÇİCİ VERGİ

Yıllara yaygın inşaat işlerinde işin bitim tarihi veya Geçici Kabul Tutanağı’nın idarece onaylandığı tarih, “Geçici Vergi dönemine denk gelse dahi kar-zarar geçici vergi beyanlarına yansıtılmadan” yıl sonunda verilecek Kurumlar Vergisi beyan ile beyan edilir.

Kaynak :

  • Gelir Vergisi Kanunu md.29
  • 217 seri nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği’nin “1.2. Geçici Vergi Kapsamına Girmeyen Kazançlar”

MALİ MÜŞAVİR

BİRAY GÜLER

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji