SİGORTALININ BORÇLANABİLECEĞİ SÜRELER

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji

SİGORTALININ BORÇLANABİLECEĞİ SÜRELER

*Askerlikte geçen süreleri,

*Sigortalı kadının, en fazla üç kere olmak üzere, doğum tarihinden sonra çocuk başına iki yıllık süreyi geçmemek kaydıyla borçlanılacak sürelerde sigortalı sayılmaması ve çocuğunun yaşaması şartlarıyla toplamda 6 yıllık süreyi,

*Sigortalı olmaksızın doktora öğrenimi ve tıpta uzmanlık için yurt içinde ve yurtdışında geçirdikleri normal eğitim süreleri,

*Sigortalı olmaksızın avukatlık stajı yapanların normal staj süreleri,

*Sigortalı iken herhangi bir suçtan dolayı tutuklanan ve gözaltına alınanlardan bu suçtan dolayı beraat edenlerin tutuklulukta veya gözaltında geçirdikleri süreleri

*Grev ve lokavtta geçen süreleri

*01 Ekim 2008 tarihinden sonraki sürelere ilişkin 4857 sayılık kanuna göre kısmı süreli iş sözleşmesi ile çalışan sigortalıların kısmı süreli çalıştıkları aylara ilişkin eksik süreleri borçlanabilir.

*Ev hizmetlerinde 10 günden az çalışan kadın sigortalılar, çalışmanın geçtiği ayı takip eden ayın sonuna kadar uzun vadeli primlerini ödeyebilirler.

S.M.M.M. STAJYERİ FATMA ACAR KASIM

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji