Serbest Meslek Kazancının Yanında Çalışan Eşe Ait Ödenen Ücretler İndirilebilir Mi?

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji

Serbest Meslek Kazancından Yanında Çalışan Eşe Ait
Ödenen Ücretler İndirilebilir Mi?

Adana Vergi Dairesi Başkanlığı(Mükellef Hizmetleri Gurup Müdürlüğü) da bu konuda 25.04.2008 tarihli ve B.07.1.GIB.4.01.16.01/2008-1281 sayılı bir özelge vermiştir. Özelgeye göre;
“……….Gelir Vergisi Kanununun 41’inci maddesinde sayılan “Gider Kabul edilmeyen Ödemeler”
Sadece ticari ve zirai kazançların tespitinde gider olarak indirilmesi kabul edilmemektedir.
Bu ödemeler, serbest meslek kazançlarında gider kabul edilmeyen ödemeler anılan kanunun 68’inci maddesinin son fıkrasında ayrıca düzenlendiğinden ve bu düzenlemede de 41’inci maddeye atıfta bulunulmadığından, serbest meslek kazançlarının tespitinde indirilemeyecek gider olarak dikkate alınmayacaktır.

Başka bir ifadeyle, Gelir Vergisi Kanunu’nun 41’inci maddesinde sayılan gider kabul edilmeyen ödemeler, sadece ticari ve zirai kazançların tespitinde dikkate alınacak olup; serbest meslek kazançlarının tespitinde indirilemeyecek gider olarak dikkate alınmayacaktır

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji