özet döviz pozisyonu raporlamasında esneklik

TCMB'den özet döviz pozisyonu raporlamasında esneklik
TCMB'den özet döviz pozisyonu raporlamasında esneklik
Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji
TCMB’den özet döviz pozisyonu raporlamasında esneklik
Sistemik Risk Veri Takip Sistemi’ne (SRVTS) özet Döviz pozisyon raporlamasına ilişkin bildirim yükümlülüğünde süre ve kapsam bakımından kolaylaştırmalar yapıldı.
-Sistemik Risk Veri Takip Sistemi’ne raporlama yükümlülüğünü doğuran kredi bakiyesi
alt sınırı 5 milyon TL’den 10 milyon TL’ye yükseltildi.
-Firma merkezi, olağanüstü hal ilan edilen deprem illerinde bulunan firmalar,
olağanüstü halin devamı süresince raporlama zorunluluğundan muaf tutuldu.
-Aylık özet döviz pozisyon raporunun en geç bildirim süresi “takip eden ayın
ilk 10 iş günü” yerine “takip eden ayın son günü” olarak değiştirildi.
-Toplam kredi bakiyesi 10 milyon TL ile 50 milyon TL arasında olan firmaları
raporlama yükümlülüğü 2024 yılı Ocak ayına ilişkin raporla başlamak üzere ertelendi.
-Toplam kredi bakiyesi 50 milyon TL ve üzerinde olan firmalar içinse Mart ve
Nisan 2023 aylarına ilişkin raporlamaların en geç bildirim süresi 30 Haziran 2023’e
uzatıldı.
Mali Müşavir Filiz OĞUZ
Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji