Kısa Çalışma Ödeneği Alan Sigortalılara Ait Eksik Gün Kodları

Nakdi Ücret Destegi Alacaklar İcin Yeni Eksik Gün Kodları Olusturuldu
Nakdi Ücret Destegi Alacaklar İcin Yeni Eksik Gün Kodları Olusturuldu

 

KONU: KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ ALAN SİGORTALILARA AİT EKSİK GÜN KODLARI

İşyerinde ücretsiz izne arılan sigortalıların eksik gün nedenleri, Sosyal Güvenlik Kurumuna
“19-Ücretsiz doğum izni”, “20 Ücretsiz Yol İzni” ve “21 Diğer Ücretsiz İzin “ kodları ile aylık
prim hizmet belgesi/muhtasar ve prim hizmet beyannamesi ile bildirilmektedir. Ancak 25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun geçici 24’üncü maddesi kapsamında yapılacak nakdi ücret desteğine esas olan ve işverenleri tarafından ücretsiz
izne ayrılan sigortalılar için SGK tarafından yeni eksik gün nedenleri üretmiştir. Buna göre
4857 sayılı İş Kanunu’nun geçici 10’uncu maddesi uyarınca ücretsiz izne ayrılan
sigortalılar için,

“28-Pandemi Ücretsiz İzin (4857 Geç.10.Md)”,
-Aynı ayda başka eksik gün nedeni olması halinde, “29-Pandemi Ücretsiz İzin (4857
Geç.10.Md) ve diğer”,

Adında yeni eksik gün kodları oluşturulmuştur.

Ancak yasa 17/4/2020 tarihinde yürürlüğe girdiğinden bu eksik gün nedenleri 2020/Nisan
ayı aylık prim hizmet belgesi/muhtasar ve prim hizmet beyannamesiyle birlikte
kullanılabilecektir.

Yeni oluşturulan 28-Pandemi Ücretsiz İzin” ve “29-Pandemi Ücretsiz İzin ve diğer” kod
numaralı eksik gün nedenlerinin yabancı uyruklu sigortalılar için de kullanılabilecektir.

Kaynak: https://www.turmob.org.tr/sirkuler/detailPdf/9aaa33b5-9a0a-4ecd-ae0e-f283a5c45b46/nakdi-ucret-destegi-alacaklar-icin-yeni-eksik-gun-kodlari-olusturuldu

https://www.facebook.com/muhasebebilenlertoplulugu/