MALULLÜK AYLIĞI

MALULLUK AYLIGI
MALULLUK AYLIGI
Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji

MALULLÜK AYLIĞI

Malullük aylığına hak kazanmak için, 5510 sayılı Kanuna göre;
En az on yıldan beri sigortalı bulunup, toplam olarak 1800 gün,Başka birinin sürekli bakımına muhtaç derece malul olan sigortalılar için ise en az beş yıldan beri sigortalı bulunup toplam 900 günMalullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olması gerekir. Tasarı taslağı bu konuda bir değişiklik öngörüyor ve beş yıldan beri sigortalı olup 900 gün MYO primi ödeyerek malullük aylığına kazanmayı,Tedavisi mümkün olmayan bir maluliyete uğrayan be herhangi bir şekilde kazanç sağlayamayacak ve başkasının yardımı olmaksızın hayatını sürdürme imkanı kalmayan sigortalılara tanıyordu. Tasarı ile alternatif olanak kaldırılmıştır. Aylık oranı, 9000 günden az prim ödeme gün sayısı olanlar için 9000 gün primi varmış gibi, daha fazla olanlar için ise prim ödeme gün sayısı üzerinden hesaplanır.

MBT Linkedin Moderatörü
Nazife Bolat

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji