KİMLERİN MUHSGK VERİPTE STOPAJ MÜKELLEFİYETİNİN OLMADİGİ HAKKiNDA

MUHSGK STOPAJ
Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji

KİMLERİN MUHSGK VERİPTE STOPAJ MÜKELLEFİYETİNİN OLMADIĞI HAKKINDA!!!

 

Çok sık sorularımızdan olan, 1 Temmuz 2020 tarihinden itibaren tüm illerde muhtasar beyanname ve prim belgesinde tek belge uygulamasına geçilmiş olduğundan, artık sadece Maliye’ye Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi verilmektedir

Vergi kanunlarına göre vergi kesintisi yapma zorunluluğu olmayıp, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uyarınca çalıştırdıkları sigortalıların prime esas kazanç ve hizmet bilgilerini beyan etme zorunluluğu olan;

• Kolay işverenliğe geçmemiş apartman yönetimleri,
• Basit usulde vergilendirilen ticari kazanç mükellefleri,
• GMSİ (Gayrimenkul Sermaye İradı) mükellefleri,

olan  vergi kesintisi yapmayan ancak Sosyal Güvenlik Kurumuna çalışan sigortalı bildiren mükellefler/işverenler girmektedir.

Bu işyerleri çalışanlarından vergi kesintisi yapmayıp,  sigortalı bildirimlerini e-Beyanname veya İnternet Vergi Dairesi uygulaması (intvrg.gib.gov.tr) üzerinden Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi vererek yapacaklarından, önce vergi dairelerine başvurup 0003 Gelir Vergisi Stopajı mükellefiyeti kaydı yaptırmaları gerekir.

Vergi Mükellefiyet kaydı internet üzerinden de yapılabilmektedir.

 

Saygılarımla

Mali Müşavir Serap SİYİRDİCİ

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji