İŞKUR İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMLARINA İLİŞKİN DEĞİŞİKLİK

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji

İŞKUR İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMLARINA İLİŞKİN DEĞİŞİKLİK 08/04/2022 ‘de YAYIMLANDI PROGRAM YENİ BELİRLENEN ŞARTLARDA BAŞLATILABİLECEK.

08 Nisan 2022 Tarihli ve 31803 Sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan Aktif İşgücü Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’e göre,

İşbaşı Eğitim Programları Detaylarına değinelim;

💊En az 5 sigortalıya sahip olan ve katılımcıların en az %70’ini, 60 günden az olmamak üzere fiili program gününün en az 3 katı kadar süreyle istihdam edeceğini taahhüt eden işverenlerle düzenlenebilecektir.

💊İşbaşı eğitim programına katılabilecek katılımcı sayısına esas sigortalı sayısı, işverene ait vergi numarası altında ve programın düzenleneceği ilde yer alan işyerleri için programın başlangıç ayından önceki 12 aylık dönem içerisinde yer almak koşuluyla son 6 aya veya 6 aylık döneme ilişkin olarak SGK’ya verilen sigortalı sayısını gösterir belgede yer alan toplam prim gün sayısının 180 bölünmesi suretiyle hesaplanacaktır. İşveren tarafından, bu şekilde hesaplanan sigortalı sayısının en fazla %30’una kadar katılımcı talep edilebilecektir.

💊İşbaşı eğitim programına katılabilmek için, programa başladığı tarihten önceki bir yıl içerisinde program düzenlenecek işverene ait vergi numarası altında yer alan işyerlerinde sigortalı olmamak gerekecektir. Ayrıca işbaşı eğitim programına katılabilmek için gerekli olan işsizlik süresi İŞKUR Genel Müdürlüğü tarafından ayrıca belirlenecektir.

💊İşbaşı eğitim programına ilişkin işveren yükümlülüklerinin yerine getirilmemesi halinde, ilgili işyerlerinde 24 ay boyunca kurs ve program uygulanamayacaktır.

Saygılarımla Smmm Serap SİYİRDİCİ 🍀🍀

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji