2023 YILI BASİT USULDE VERGİLENDİRİLEN MÜKELLEFLERİN İŞYERİ KİRA BEDELİ VE ÖZEL ŞARTLARI

2023 YILI BASİT USULDE VERGİLENDİRİLEN MÜKELLEFLERİN İŞYERİ KİRA BEDELİ VE ÖZEL ŞARTLARI
Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji

2023 YILI
BASİT USULDE VERGİLENDİRİLEN MÜKELLEFLERİN;

İşyeri Kira Bedeli Hadleri;
– Büyükşehir belediye sınırları içinde 35.000 TL,
– Diğer yerlerde 22.000 TL,

Özel Şartları Belirleyen Hadler;
– (1) numaralı bent için (Alım Satım işi ile uğraşanlar için; satın aldıkları malları olduğu gibi veya işledikten sona satanların aşmaları durumunda) 440.000 TL ve 700.000 TL,
– (2) numaralı bent için (Hizmet işleri ile uğraşanlar için bir yıl içinde elde ettikleri gayri safi iş hasılatının aşmaları durumunda) 220.000 TL,
– (3) numaralı bent için (Hem alım satım hem de hizmet faaliyetlerinin bir arada yapılması durumunda) 440.00TL,

GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ SERİ NO:323 30.12.2022

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/12/20221230M2-13.htm

 

Mali MüŞavir FİDAN ASLANTAŞ

 

 

 

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji
Paylaş
Önceki İçerik2022 yılı Kıdem Tazminatı Tavanı
Sonraki İçerik2023 YILI ESNAF MUAFLİĞİ LİMİTİ
1986 yılında Ankara da doğmuş olup 2003 yılı Ankara Ticaret Lisesi Muhasebe Bölümü, 2009 yılı Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İşletme Bölümü ve 2011 yılı Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Bölümü mezunudur. 2009 yılında mesleğe ilk adımını atmıştır. 2013 yılında Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik staja giriş sınavını başarıyla kazanmış. 2007 yılında Serkan ATASOY’ un kurmuş olduğu ve Türkiye’nin en büyük muhasebe grubu olan , Muhasebe Bilenler Topluluğu’nun platformlarında moderatör olarak görevlerini sürdürmekte ve www.muhasebebilenler.com sitesinde editörlük ve yazarlık yapmakta olup mesleğe katkı sağlamaktadır. 2017 yılında Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Ruhsatını almaya hak kazanmıştır. 2019 yılında Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası’nda Mesleki Denetim Komisyonunda görev almıştır. Kamu Gözetim Kurumu' nun düzenlemiş olduğu Bağımsız Denetçilik sınavlarına girmeye devam etmektedir. 2022 yılında Altınbaş Üniversitesi ve Gebze Teknik Üniversitesinden almış olduğu eğitim sertifikaları ile kendisini geliştirmeye devam etmektedir. İnstagram➡️@aslantasmalimusavirlik