İŞE İADE DAVASININ GENEL DAVA ŞARTLARI

İŞE İADE DAVASININ GENEL DAVA ŞARTLARI
İŞE İADE DAVASININ GENEL DAVA ŞARTLARI

İŞE İADE DAVASININ GENEL DAVA ŞARTLARI

İşçinin iş sözleşmesinin Belirsiz Süreli olması ve İş Kanunu kapsamında olması

İşçin çalıştığı iş yerinde  en az 6 ay kıdeminin olması

İşçinin belli özelliklere sahip işveren vekili olmaması

İş sözleşmesinin işveren tarafından geçerli nedene dayanılmamış veya geçerli neden olsa da usulüne uymadan feshedilmiş olması

İşyerinde 30 veya daha fazla işçinin çalıştırılması zorunludur.

 

MALİ MÜŞAVİR FATMA ACAR KASIM