Ar-Ge Harcamalarının Enflasyon Düzeltmesine Tabi Tutulması

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji

Ar-Ge Harcamalarının Enflasyon Düzeltmesine Tabi Tutulması

Ar-Ge harcamaları enflasyon düzeltmesine tabi tutulurken, her bir aya ilişkin harcamanın, gerçekleştiği ay sonu dikkate alınmak suretiyle düzeltme işlemi yapılacağı açıklanmıştır.
Projelerin tamamlanmasına imkân kalmaması veya projenin başarısızlıkla sonuçlanması nedeniyle herhangi bir iktisadi kıymetin ortaya çıkmadığı durumlarda önceki yıllarda aktifleştirilmiş olan tutarlar projenin başarısızlıkla sonuçlandığı hesap döneminde doğrudan gider olarak dikkate alınacağından, söz konusu giderin 2023 hesap dönemi sonu itibarıyla yapılan enflasyon düzeltmesine ilişkin kısmının gider olarak dikkate alınmaması gerekmektedir.
KENAN DOĞAN
SMMM – BD

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji