2023 GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ VERİLME SÜRESİ

2023 GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ VERİLME SÜRESİ
2023 GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ VERİLME SÜRESİ
Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji

2023 GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ VERİLME SÜRESİ

2023 yılına ait Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi 1 Mart – 1 Nisan 2024 (31 Mart 2024 tarihinin hafta sonuna rastlaması nedeniyle)tarihleri arasında beyan edilmesi gerekmektedir.

Ayrıca bu mükelleflerin;

– Takvim yılı içinde memleketi terk etmesi halinde, memleketi terkten önceki 15 gün içinde yıllık gelir vergisi beyannamesi ile beyanda bulunması gerekmektedir.

– Takvim yılı içinde ölümü halinde, ölüm tarihinden itibaren 4 ay içinde vefat eden kişi namına varislerce yıllık gelir vergisi beyannamesi ile beyanda bulunulması gerekmektedir.

Mali MÜŞAVİR Filiz OĞUZ

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji