2019 YILI KDV İADE ALT SINIRI

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji

Değerli MBT üyeleri. 2019 yılı KDV İade Alt sınırı 31.12.2018 tarihli Mükerrer 30642 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak, 11.400 tl olan alt sınır 14.100 TL olarak belirlenmiş olup 01.01.2019 tarihinde yürürlüğe girecektir.

26/4/2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin (III/B-3.) bölümünün yedinci paragrafındaki “2018 yılı için 11.400 TL” ibaresinden sonra gelmek üzere “, 2019 yılı için 14.100 TL” ibaresi eklenmiştir.

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/12/20181231m3.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/12/20181231m3.htm

31 Aralık 2018 PAZARTESİResmî GazeteSayı : 30642 (3. Mükerrer)
TEBLİĞ
Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:

KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(SERİ NO: 22)

MADDE 1 – 26/4/2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin (III/B-3.) bölümünün yedinci paragrafındaki “2018 yılı için 11.400 TL” ibaresinden sonra gelmek üzere “, 2019 yılı için 14.100 TL” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 2 – Bu Tebliğ 1/1/2019 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

 Saygılarımla;

S.M.Mali Müşavir Stajyeri Yasemin Sıdar ALTUN

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji