2019 Yıli Beyanname Damga Vergisi Tutarlari

2019 Yılinda Bazi Beyanname&Bildirge Damga Vergisi Tutarlari

‪KDV Beyannamesi: 48,00.-TL
KDV 2 Beyannamesi: 48,00.- TL‬
‪Muhtasar Beyannamesi:48,00.TL‬
‪Gelir Vergisi Beyannamesi:72,70.-TL‬
‪Kurumlar Vergisi Beyannamesi:97,10.-TL
Sosyal Sigortalar Bildirimi:35,70.-TL