2017 Yılı SGK Primlerinin 9 Aylık ertelenme süresi bitiyor

ertelenen sgk
ertelenen sgk
Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji

2017 Yılı SGK Primlerinin bir kısmının 9. Aya ertelenmesi Hakkında Kanun Maddesi şöyleydi:

Geçici Madde 72- Bu kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen sigortalıları çalıştıran özel sektör işverenlerden, 2016 yılı Aralık ayı için geçici 68 inci, 2017 yılı Ocak ve Şubat ayları için geçici 71 inci madde kapsamında Hazine katkısına müstehak olanların, anılan maddeler uyarınca Hazine katkısı hesabında ilgili aylarda alınacak prim ödeme gün sayısının günlük 60 TL ile çarpımı sonucu bulunacak sigorta primine esas kazanç tutarı üzerinden hesaplanacak 2016 yılı Aralık, 2017 yılı Ocak ve Şubat aylarına ait sigorta prim tutarlarını, sırasıyla 2017 yılı Ekim, Kasım ve  Aralık ayları içerisinde Kurumca belirlenecek tarihe kadar ödemeleri halinde bu aylara ilişkin primler süresinde ödenmiş sayılır. Bu maddenin uygulanmasında, 2016 ve 2017 yılı içerisinde ilk defa bu  Kanun kapsamına alınan işyerleri için sigorta sigorta primlerinin yasal süresinde ödeme şartı aranmaz.

 Yukarıda ki maddeden de anlaşılacağı üzere 2016/Aralık-2017/Ocak ve Şubat aylarına ait prim borçları, herhangi bir başvuruya gerek olmaksızın 31/10/2017 ve sonraki tarihlere kadar ertelenmişti.

Ödemeyen müşteriler için zaman geldi çattı  🙂

Süresinde ödenmemesi halinde; yararlanılan sigorta prim teşvik ve desteklerinden yararlanamayacak gecikme zammı ve cezasıyla karşı karşıya kalınacak. Aynı zamanda icra takip ve haciz uygulaması da başlayacaktır.

http://www.sgk.gov.tr/wps/portal/sgk/tr/calisan/isveren/prim_erteleme

Saygılarımla,

 

PRİM TARİHİ

 

SON ÖDEME TARİHİ

ARALIK 201631 EKİM 2017
OCAK 201730 KASIM 2017
ŞUBAT 201726 ARALIK 2017
Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji